Met behulp van adviesprojecten worden productiebedrijven in Vlaanderen geholpen hun producten en productie duurzamer te maken

Aan de hand van het project Open Raam+ wordt het commercieel gebruik van duurzame materialen en milieuvriendelijke productiemethoden aangemoedigd.

Extra tools

 
Het project Open Raam+ helpt Vlaamse bedrijven hun producten en productie duurzamer te maken. Het project Open Raam+ helpt Vlaamse bedrijven hun producten en productie duurzamer te maken.

Het adviesprogramma voor productiebedrijven in Vlaanderen, dat wordt gefinancierd met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, heeft een positieve invloed gehad op zowel het milieu als de regionale economie doordat bedrijven werden geholpen duurzamere productiemethoden in te voeren en duurzamere ontwerpen te hanteren voor tal van producten die worden gemaakt van metalen en polymeren.

Het project Open Raam+ liep gedurende 30 maanden. In die periode vond bij ruim 70 technologiebedrijven in Vlaanderen een milieu-audit plaats ten aanzien van hun producten en productiemethoden en diverse aspecten van duurzame materialen. De audits werden verricht door wetenschappers van de universiteiten van Antwerpen en Leuven, tezamen met deskundigen van twee onderzoeksinstellingen, Sirris en de Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Naar aanleiding van de milieu-audits hebben meer dan dertig bedrijven uit de regio, variërend van radiatorfabrikanten tot producenten van babyflessen, wijzigingen doorgevoerd aan hun producten en/of productieprocessen. Deze wijzigingen betreffen onder meer een groter gebruik van duurzame materialen, duurzaam productontwerp en hulpbronnenefficiënte en milieuvriendelijke productieprocessen. Ook werden de bedrijven geadviseerd over hoe ze meer gebruik kunnen maken van recyclede materialen en hoe ze hun eigen producten beter recyclebaar kunnen maken.

Bedrijven uit de regio kregen tevens de kans om seminars over duurzame productiemethoden bij te wonen. Daarbij konden de aanwezigen ideeën, kennis en goede praktijken uitwisselen. Het project omvatte verder de publicatie en verspreiding van informatie over duurzame productie en bedrijfspraktijken. Te zijner tijd zal er ook een boek over het project verschijnen.

Projectmanager Stefan Milis stelt dat het project ten goede is gekomen aan een breed scala van zowel grote ondernemingen als kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen. Hij voegt eraan toe dat het project op de lange termijn zal bijdragen aan het behoud van bestaande banen en tevens aan het creëren van nieuwe banen. Het project heeft bijgedragen aan de reductie van de CO2-uitstoot in de regio en verkleining van de ecologische voetafdruk van de regio. Tevens heeft het gezorgd voor economische voordelen op de lange termijn.


Totale investering en EU-financiering

Voor het project Open Raam+ (Open Window+) was een totale investering vereist van EUR 849 270. Daarvan werd een bedrag van EUR 339 708 bijgedragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma Vlaanderen voor de programmeringsperiode 2007-2013. De regionale bijdrage aan het project bedroeg EUR 382 171.


Ontwerpdatum

05/08/2013