De bouw van een nieuwe wijk in Gent blaast oude dokken nieuw leven in

Jaren geleden bevond de haven van Gent zich in het gebied van de Oude Dokken, ten oosten van het historische stadscentrum. De havenactiviteiten zijn echter geleidelijk verplaatst naar de nieuwe gemeentelijke haven, die net ten noorden van de stad ligt. Gaandeweg raakte de buurt van de Oude Dokken in verval en werd het een echt „niemandsland'.

Maar hier gaat verandering in komen. Dankzij het door de EU gefinancierde project Oude Dokken wordt het gebied radicaal getransformeerd tot een gloednieuwe bruisende wijk, waar burgers kunnen wonen en werken aan het water, in een groene, duurzame omgeving.

 

Extra tools

 
Een van de eerste onderdelen van het project bestond uit het renoveren van de kaaimuren om de veiligheid en stabiliteit ervan te garanderen Een van de eerste onderdelen van het project bestond uit het renoveren van de kaaimuren om de veiligheid en stabiliteit ervan te garanderen

" Gent laat zien hoe een stad zijn interne structuur kan hergebruiken en hoe de waterstructuur de toekomst van een stad kan veranderen. Een duurzame waterinfrastructuur kan echt de basis zijn voor stadsevolutie en -planning. "

Agnieszka Zajac, projectleider

Het project Oude Dokken is bedoeld om bij te dragen aan het wegwerken van de woningnood in Gent door, naast een reeks kantoor- en winkelruimtes en gebieden voor recreatie, cultuur en natuur, ongeveer 1 500 nieuwe woningen te realiseren. Tot de openbare voorzieningen behoren een basisschool, een kinderdagverblijf en een sporthal. Het hele gebied is met het centrum verbonden via een uitbreiding van het openbaar vervoer en via fietsers- en voetgangersbruggen. 

Bouwen aan de toekomst met behoud van het verleden

Omdat de focus van het door het EFRO gefinancierde project op herontwikkeling lag, is er bijzondere aandacht besteed aan het behoud van het historische karakter van het gebied door elementen uit het architecturale en industriële erfgoed te hergebruiken. Er zijn bijvoorbeeld vier historische kranen die mede de skyline van het gebied bepalen. Een voormalige betonfabriek is grotendeels bewaard gebleven en krijgt een nieuwe functie als onderdeel van het grootste park in het gebied. Daarnaast zijn er nog een aantal maritieme industriële elementen - van ankers tot oude treinwagons - opnieuw geïntroduceerd in de openbare ruimten van de Oude Dokken. Het doel is om een toeristische industriële route aan te leggen en tegelijkertijd te voorzien in recreatiegebieden voor kinderen.

Een van de eerste onderdelen van het project was de renovatie van de kaaimuren om de veiligheid en stabiliteit ervan te garanderen. Dit gebied wordt namelijk een recreatieve zone voor voetgangers en fietsers en de ruggengraat van het toekomstige werfterrein. Een ander belangrijk onderdeel was de renovatie van een rij afgedankte grindbakken, die vroeger gebruikt werden voor het overbrengen van grind en zand tussen schepen en vrachtwagens. Met een beperkt aantal aanpassingen heeft een team van jonge architecten en kunstenaars dit gebied omgetoverd tot een unieke, multifunctionele openbare ruimte. Tegenwoordig is het een geliefde ontmoetingsplek voor jongeren, kunstenaars en gezinnen uit de buurt. 

Aandacht voor de inwoners

Anders dan bij veel andere projecten voor stedelijke ontwikkeling ligt de focus hier niet op financiële aspecten, maar op het creëren van een leefbare en levendige nieuwe stadswijk waar ingespeeld wordt op de behoeften van de inwoners van de stad. Dit betekent dat royale groenzones en gezinswoningen voorrang krijgen op de bouw van hoogbouw. Ook heel belangrijk is het creëren van een sociaal netwerk voor bewoners, door middel van de vele speeltuinen in het gebied, een school en kinderdagverblijf, multifunctionele zalen en een bibliotheek. 

Het succesvolle project Oude Dokken zal dankzij deze burgergerichtheid plek bieden aan de komende generaties.

Totale investering en EU-financiering 

De totale investering voor het project „Oprichting van een nieuw stadsdeel naast Gent (Oude Dokken - Kaaimuur Achterdok Oost)" bedraagt 2 480 089 EUR. Daarvan wordt 959 504 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma „Vlaanderen voor de programmeringsperiode 2007-2013.

 

Ontwerpdatum

29/03/2018