Opleiding Computeranimatie en grafische industrie voor /studenten en werknemers

Het Centrum voor geavanceerde technologie voor computeranimatie en de grafische industrie dat in juni 2012 in Brussel is geopend, stimuleert sociale inclusie, banen, onderwijs en opleiding. Het biedt gespecialiseerde, doelgerichte en erkende opleidingen in alle hulpmiddelen en technieken die in het grafische proces worden gebruikt.

Extra tools

 
Drukpers in het Centrum voor geavanceerde technologie voor computeranimatie en grafische industrie.© Drukpers in het Centrum voor geavanceerde technologie voor computeranimatie en grafische industrie.©

" Het Centrum biedt vakopleidingen voor alle in de grafische sector gangbare technieken, zoals het gebruik van de computer voor mediaproductie. Al onze deelnemers kunnen werken met de nieuwste apparatuur zodat ze de praktijk kunnen oefenen onder dezelfde omstandigheden als die ze op de werkplek tegenkomen. "

Michel Boumal, onderwijsinspecteur Centrum voor geavanceerde technologie

De lokalen zijn voorzien van de meest geavanceerde apparatuur voor vakopleidingen op het gebied van drukwerk, computeranimatie en audiovisuele productie. Drukwerk betekent offset en digitaal afdrukken en afwerken, inclusief snijden, vouwen en nieten. Studenten kunnen gebruikmaken van offset- en digitale drukpersen, een plaatbelichter en een snijtafel.

Opleiding in computeranimatie en audiovisuele productie

Werken met computeranimatie omvat infographics, multimediacreaties, dtp (desktop publishing) en cad (ontwerpen met behulp van de computer). Maximaal 30 studenten kunnen tegelijkertijd werken op computers die zijn uitgerust met prepress-, animatie- en multimediaprogramma´s. Er kunnen ook algemenere IT-cursussen worden gegeven.

De opleiding voor audiovisuele productie omvat digitale motion capture (beweging vastleggen) en 3D-productie. De deelnemers kunnen gebruikmaken van drie van de belangrijkste, op dit moment gangbare, technologieën op het gebied van motion capture, namelijk: inertiële technieken, infrarood-optische technieken en ´depth-based´ technieken.

Het Centrum is volledig operationeel sinds de tweede helft van 2013. Tot nu toe is er 828 uur training gegeven aan 330 personen. Op volle kracht kunnen er naar schatting rond de 1 245 personen per jaar worden opgeleid, zoals docenten, studenten uit het voortgezet en hoger onderwijs, werkzoekenden, stagiaires en werknemers. Van de beschikbare plekken wordt 25 % gereserveerd voor werknemers en werkzoekenden.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Centre de Technologies Avancées – Infographie et industries graphiques” bedraagt 953 000 EUR. Daarvan is een bedrag van 476 500 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

12/12/2014