Alternatieve munten ter ondersteuning van plaatselijke ontwikkeling

Met het project Community Currencies in Action (CCIA) werd in Noordwest-Europa kennis verspreid over de toepassing van alternatieve munten. Alternatieve munten zijn plaatselijke munten die uitgaven op het lokale niveau aanmoedigen en op die manier burgers stimuleren, sociale inclusie bevorderen en locale economieën versterken.

Extra tools

 
„People Powered Money”, een boek waarin het werk van dit projectpartnerschap op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van alternatieve munten wordt beschreven © CCIA Partnership „People Powered Money”, een boek waarin het werk van dit projectpartnerschap op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en de uitvoering van alternatieve munten wordt beschreven © CCIA Partnership

" Het idee van een alternatieve munt is niet langer marginaal, de tijd is nu rijp dat deze initiatieven ingang in de mainstream vinden. "

Molly Scott Cato, lid van het Europees Parlement

In elk van de deelnemende landen werd een pilot-munt ingevoerd. In scholen in Wales werden tijdcredits voor de uitwisseling van diensten met tijd als waarde-eenheid geïntroduceerd. Dit toonde het bereik aan van contexten waarin het model kan worden toegepast.

Voor de „Makkie”, de munt die werd geïntroduceerd in de Amsterdamse Indische Buurt, werd een speciale winkel opgericht die het voor de bewoners gemakkelijker maakte om vrijwilligerswerk te doen. Eveneens in Amsterdam kunnen de bewoners elkaar voor goederen en diensten betalen met een eigen digitale munt via een netwerk van kleine en middelgrote bedrijven. Op die manier worden uitgaven met reëel geld beperkt. Tegelijk wordt een gemakkelijke toegang tot kapitaal mogelijk gemaakt en worden banden tussen kleine en middelgrote bedrijven gesmeed.

Door een openbare leeninstelling werd een munt ontwikkeld voor Nantes, Frankrijk. Hierdoor kunnen kleine en middelgrote bedrijven profiteren van rentevrije liquiditeit en kunnen burgers euro's wisselen tegen elektronische munten.

Beleidsgebieden verbinden

In Limburg, België, participeerden gemeenten in het e-walletsysteem met groene punten om onder andere het sorteren van afval en sociale uitsluiting aan te pakken. Met dit systeem kunnen gebruikers munten verdienen wanneer ze een bijdrage leveren in een van de aandachtsgebieden, bijvoorbeeld recycling, en die munten uitgeven in een ander gebied, bijvoorbeeld cultuur. Dit toont aan dat de munt verschillende beleidsgebieden kan verbinden.

In het project werd het IT-platform QoinWare ontwikkeld, dat wordt gebruikt voor transacties met alternatieve munten en dat gebruikmaakt van een systeem voor veilig bankieren. Eveneens werd een online kenniscentrum gerealiseerd (http://community-currency.info) met uitgebreide informatie over alternatieve munten.

In regelingen met betrekking tot sociale inclusie werd aan mensen gevraagd wat ze van de alternatieve munten verwachtten in wekelijkse gesprekken en workshops en door het huren van marktkramen van waaruit de mensen werden aangesproken. Door deze benaderingen werd de participatie verhoogd. In Wales verklaarde 65 % van de ondervraagden dat hun levenskwaliteit was verbeterd als gevolg van de alternatieve munt; 40 % verklaarde dat ze dingen deden die ze vroeger niet deden.

CCIA realiseerde 120 activiteiten waarmee het 4 190 mensen bereikte, en hield vijf transnationale vergaderingen. Eveneens werd een begeleidend document over de rol van alternatieve munten in openbare dienstverlening verspreid.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Community Currencies in Action” bedraagt 6 253 957 EUR. Daarvan werd een bedrag van 3 126 979 EURbijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationeel programma „Noordwest-Europa (NWE)” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

29/01/2016