Kinderopvang- en verpleegcentrum om tekort aan zorgverleners op te lossen

De gezondheidszorg wordt momenteel geconfronteerd met een tekort aan personeel, maar de in Brussel gevestigde non-profitorganisatie Collège La Fraternité probeert dit gat te dichten. Het Centrum voor geavanceerde technologie inzake kinderverzorging en verpleegkunde, dat in april 2013 openging en onderdeel uitmaakt van het Collège La Fraternité, is bedoeld om aankomende zorgverleners op te leiden teneinde dit tekort aan te vullen en tegelijk meer mensen aan het werk te helpen.

Extra tools

 
Miniziekenhuis in het Collège La Fraternité Centrum voor geavanceerde technologie – Kinderverzorging en verpleegkunde. © La Fraternité Miniziekenhuis in het Collège La Fraternité Centrum voor geavanceerde technologie – Kinderverzorging en verpleegkunde. © La Fraternité

" Bij het Centrum voor geavanceerde technologie van het Collège La Fraternité, met zijn miniziekenhuis en kinderopvang, en met zijn opleiding voor zorgassistent en thuishulp, draait het allemaal om de dienstverlening aan mensen. Het Centrum stelt de modernste technologie beschikbaar aan studenten en docenten, ongeacht hun educatieve netwerk of benodigde soort opleiding, evenals aan werkzoekenden en werkenden. Op deze manier wil het Centrum uiteindelijk gecertificeerde opleidingen ontwikkelen. "

Rose Romain, directeur, asbl Collège La Fraternité

De ruimten van het centrum zijn uitgerust met de nieuwste apparatuur voor kinderzorg en verpleegkunde, waaronder interactieve poppen, computerhardware en software en crècheapparatuur. Het centrum biedt twee soorten faciliteiten: een miniziekenhuis op de begane grond en een crèche op de eerste verdieping.

Op die manier kunnen er opleidingen worden geboden die zijn toegespitst op de behoeften van een breed scala aan groepen. De cursussen in het centrum staan open voor leerlingen en docenten van middelbare scholen, leerlingen in het niet-universitaire vervolgonderwijs, achterstandsleerlingen en werkzoekenden. Er wordt ook een professionele bijscholingscursus gegeven voor mensen die momenteel in de kinderzorg of verpleging werken.

Nauwe relaties met de gezondheidszorg, scholen en opleidingscentra

Het centrum is nauwe zakelijke betrekkingen aangegaan met de gezondheidssector, met name met crèches en ziekenhuizen in de particuliere sector. Op die manier konden ze stageplekken en baankansen bieden voor de mensen die een opleiding bij het centrum volgen. Bovendien ging het centrum samenwerkingsverbanden aan met diverse educatieve netwerken en opleidingscentra.

Het Collège La Fraternité schat dat het centrum bij volledige capaciteit uiteindelijk ongeveer 1 600 mensdagen aan opleiding per jaar zou kunnen bieden. Dat betekent dat er jaarlijks ongeveer 800 mensen worden opgeleid, van wie 25 % bestaat uit werkenden en werkzoekenden.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Centrum voor geavanceerde technologie – Kinderverzorging en verpleging” bedraagt 949 190 EUR. Daarvan was een bedrag van 474 595 EUR afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

30/03/2015