CENFORGIL leidt werkzoekenden op in ecologische bouw en nieuwe technologieën

Het CENFORGIL-opleidingscentrum in de Brusselse gemeente Sint-Gillis helpt sociale inclusie, werkgelegenheid, onderwijs en scholing in het gebied te bevorderen door cursussen aan te bieden voor jonge werkzoekenden zonder middelbareschoolopleiding of startkwalificatie. Met de uitbreiding van zijn „ATELIERS DU MIDI” breidt CENFORGIL ook zijn opleidingenaanbod uit met cursussen op het gebied van ecologische bouw en nieuwe technologieën.

Extra tools

 
Artistieke impressie van de nieuwe uitbreiding van het ATELIERS DU MIDI-opleidingscentrum © CENFORGIL Artistieke impressie van de nieuwe uitbreiding van het ATELIERS DU MIDI-opleidingscentrum © CENFORGIL

" Dit project is bedoeld om laaggeschoolde werkzoekenden toegang te bieden tot een baan in innovatieve sectoren. Voor de Brusselse overheid is dit een grote uitdaging die we moeten aangaan met steun van de EU en deelname van instanties zoals CENFORGIL. Dankzij het EFRO, dat de uitbreiding van het „ATELIERS DU MIDI”-opleidingscentrum financierde, kunnen vanaf 2015 kunnen ongeveer 300 mensen per jaar een gecertificeerde opleiding volgen. "

Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis

De locatie ATELIERS DU MIDI opende zijn deuren voor het eerst in juli 2007 en biedt sindsdien opleidingen voor werkzoekenden die zich beter willen kwalificeren voor een baan. Tot nu toe werden opleidingen aangeboden op gebieden als kantoorautomatisering, horeca en catering, elektriciteit en sport.

De opleiding is praktijkgericht en wordt vaak aangevuld met werkervaringsprojecten. Verschillende sociale bedrijven hebben een ruimte op de locatie waar sommige cursisten deze werkervaring kunnen opdoen. Voor andere gevallen is CENFORGIL partnerschappen aangegaan met bijvoorbeeld lokale verenigingen, gemeentelijke overheden en ziekenhuizen.

Opleiding om aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen

De nieuwe cursus ecologisch bouwen is in veel opzichten een uitbreiding van de bestaande cursus over elektriciteit.  Sinds september 2014 krijgen aankomende elektriciens bij CENFORGIL een opleiding in elektrische werkzaamheden binnen de ecologische bouw.

De cursus voor nieuwe technologieën is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de evenementensector in Brussel, die gekwalificeerd personeel nodig heeft voor technologieën op het gebied van licht, geluid, video en podiumkunsten. De cursus richt zich met name op informatie- en communicatietechnologieën voor live voorstellingen en evenementen.

Met deze twee nieuwe programma´s, die voortvloeiden uit de uitbreiding van de locatie, kunnen jaarlijks 48 mensen worden opgeleid. Van hen krijgt de helft een opleiding in nieuwe technologieën en de andere helft een opleiding in ecologische bouw.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „CENFORGIL – Les ATELIERS DU MIDI” bedroeg 1 750 000 EUR. Daarvan werd een bedrag van 1 222 500 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

26/10/2015