„Bruxelles Ecopôle” combineert milieu- en maatschappelijke ontwikkeling in een ambitieus project voor hergebruik en recycling

Het complex Bruxelles Ecopôle combineert reiniging en renovatie van een voormalig industrieterrein met nieuwe banenkansen voor lokale laaggeschoolde werkzoekenden, duurzaam hergebruik en recycling van stedelijk afval en educatieve rondleidingen voor scholen en andere groepen.

Extra tools

 
Weergave (van de ontwerper) van het toekomstige Ecopôle. © Baneton-Garrino Architectes Weergave (van de ontwerper) van het toekomstige Ecopôle. © Baneton-Garrino Architectes

" Sinds de oprichting in 1990 streeft Bruxelles Propreté naar een selectieve afvalverzameling waarbij de juiste verwerkingsinstallaties worden ingezet. Het Bruxelles Ecopôle-project draagt bij aan deze afvalverwerkingsstrategie dankzij het uitbouwen van netwerken voor recycling en hergebruik. "

Yves Frémal, projectmanager

De locatie heeft een oppervlakte van 6 000 m2 en kan 4 500 ton afval per jaar verwerken, waaronder 1 500 ton bulkafval dat is ingezameld door het Brusselse afvalverwerkingsbedrijf Bruxelles-Propreté. Hierdoor worden 40 tot 80 nieuwe lokale banen gecreëerd. Werkplaatsen, opslagruimten, een tentoonstellingsruimte van 350 m2 en een winkel waarin producten van gerecycled afval worden verkocht, dragen bij aan de stimulering van duurzame groei en stadsvernieuwing.

Het Ecopôle-recyclingcentrum is een van de 12 projecten die door „Brussels Greenfields”, een ander initiatief dat door het EFRO wordt gesteund, zijn gekozen om een subsidie te ontvangen voor de chemische reiniging van vervuilde terreinen in de buurt van het Brusselse kanaal. Na een geslaagde grondreiniging wordt het oude industriegebouw gerenoveerd en verschillende onderdelen van het recyclingcomplex geïnstalleerd. Zo wordt het een plaatselijk toonbeeld van duurzame ontwikkeling binnen de sociale economie.

Expertisepartners

Naast Bruxelles-Propreté en Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, nemen ook een aantal recycling- en verwerkingsbedrijven deel aan het project, waaronder CF2M, dat gespecialiseerd is in de terugwinning van elektronisch afval; Ecotop Giga Services, dat inktcartridges recyclet en opnieuw verkoopt; Relego, dat instaat voor de verwerking van bouwafval; Les Petits Riens, dat bulkafval recyclet en opnieuw verkoopt; en Oliris, een project waarbij bakolie in bio-ethanol wordt omgezet.

Bruxelles Ecopôle omvat een tentoonstellingsruimte en een winkel waar tal van producten die het resultaat van deze activiteiten zijn, zullen worden voorgesteld en te koop aangeboden.

Een goed voorbeeld voor onze kinderen

Speciaal voor schoolkinderen en andere groepen worden er rondleidingen op de locatie georganiseerd. Zo kunnen ze met eigen ogen ontdekken hoe we dagelijks afval kunnen recyclen voor hergebruik. De plannen bevatten ook een voetgangersbrug, een fietspad en een cafetaria waar bezoekers de activiteiten van dichtbij kunnen bekijken.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Bruxelles Ecopôle” bedroeg EUR 11 233 772. Daarvan is een bedrag van EUR 3 368 374 afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

14/12/2014