„Brussels Greenfields” helpt bedrijven die zich op vervuilde terreinen vestigen bij de financiering van de chemische reiniging

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert bedrijven om actief te worden op voorheen onrendabele, vervuilde terreinen in het Kanaalgebied, door maximaal 75 % van de kosten voor de sanering te financieren en zakelijk advies te geven, zoals begeleiding van financiële planning en papierwerk.

Extra tools

 
Deze kaart toont vervuilde terreinen rond het Kanaalgebied.  © IBGE Deze kaart toont vervuilde terreinen rond het Kanaalgebied. © IBGE

" Dankzij Brussels Greenfields verdwijnen herontwikkelingsgebieden die plaats maken voor duurzame projecten teneinde aan de uitdagingen van de regio te voldoen. "

Saïd El Fadili, projectmanager

Het programma „Brussels Greenfields” heeft 12 projecten gekozen die in totaal ruim € 4,6 miljoen zullen ontvangen en 2.200 banen zullen creëren. Het betreft de sanering van 174 000 m2 aan land van de „prioritaire interventiezone” van het Brussels Gewest, waaronder gebieden in het oostelijk en noordelijk deel van centraal Brussel en in de omliggende wijken langs het Brusselse kanaal, waar de regionale overheid streeft naar stedelijke vernieuwing.

Een tweede kans voor vervuilde gebieden

Enkele lege terreinen langs het kanaal zijn sterk vervuild met industrieel afval en diegenen die hiervoor aansprakelijk moeten worden gesteld, zijn verdwenen of failliet, of kunnen geen opruimoperaties uitvoeren. Daarom werden deze terreinen „bevroren” en bleven ze vele jaren onbenut.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft nu het programma „Brussels Greenfields” gestart dat bedrijven steunt die deze terreinen willen reinigen en herstellen. Op deze manier zorgt het voor de opwaardering van het gebied omdat de economische activiteit en het creëren van banen worden gestimuleerd. De geselecteerde ondernemingen krijgen niet alleen subsidies om de sanering te helpen financieren, maar ook hulp bij het omgaan met verschillende instellingen en diensten die het proces voor het opzetten van een eigen onderneming regelen of vereenvoudigen.

Groene banen

Onder de 12 winnaars zijn veelbelovende milieuvriendelijke projecten en bedrijven die in de sociale economie actief zijn en duurzame activiteiten combineren met aandacht voor economische en sociale vernieuwing. Het recyclingcentrum „Ecopôle”, bijvoorbeeld, zal niet alleen helpen bij de beperking van afval maar ook bij de milieuvriendelijke renovatie van gebouwen en werkgelegenheidsstrategieën ten behoeve van sociale inclusie. Tot de andere projecten behoren ook een nieuw woon- en hotelcomplex nabij het station Brussel-Zuid, een bedrijvencentrum voor kmo's, een energie-efficiënt pakhuis en koelloods voor groenteboeren en een stedelijke moestuin met percelen voor liefhebbers en kleine commerciële handelaren.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Brussels Greenfields” bedroeg EUR 4 621 131. Daarvan werd een bedrag van EUR 2 310 565 bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

Ontwerpdatum

08/07/2015

Video’s