„Brussels Greenbizz” ondersteunt het scheppen van milieuvriendelijke werkgelegenheid

Een kweekvijver voor groene bedrijven in Laeken, dat deel uitmaakt van Brussels strategisch gelegen kanaalgebied, stimuleert werkgelegenheid en ondersteunt startende ondernemers op het gebied van duurzaam bouwen, duurzame energie en milieuvriendelijke en duurzame producten en diensten.

Extra tools

 
Weergave (van de ontwerper) van het toekomstige Greenbizz-gebouw. © Architectes Associés Weergave (van de ontwerper) van het toekomstige Greenbizz-gebouw. © Architectes Associés

" Brussels Greenbizz” is perfect geïntegreerd in de stedelijke omgeving waarin het is gevestigd. De toegankelijkheid laat vermenging en verspreiding toe: een vruchtbare grond voor collectieve navolging, afgestemd op de bijbehorende menselijke, stedelijke en sociale omstandigheden. "

Philippe Antoine, projectmanager

Innovatieve, jonge mkb-bedrijven en startende ondernemers vinden straks een plek in het milieuvriendelijke bedrijvencomplex dat in totaal 2 250 m2 aan kantoorruimte en 5 750 m2 aan werkplaatsen en studio´s beslaat. Uit de kweekvijver van „Brussels Greenbizz” moeten elk jaar vier tot vijf nieuwe bedrijven voortkomen. In totaal is er plaats voor zo´n 200 ondernemers en werknemers die advies kunnen krijgen en toegang hebben tot technologie-, onderzoeks-, investerings- en ondernemersnetwerken.

Het nieuwe gebouw weerspiegelt de groene ambities van de huurders met energiezuinige en duurzame ontwerptechnieken, zonnepanelen en een daktuin. Het ontwerp werd in 2013 verkozen tot „Voorbeeldgebouw” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het „Kenniscentrum voor duurzaam bouwen” dat ook door het EFRO wordt gefinancierd, vestigt zich straks in de Greenbizz-kweekvijver en gaat de technologie- en onderzoeksnetwerken coördineren. Als de startende, kleine en middelgrote bedrijven met succes de kweekvijverfase hebben doorlopen, dan krijgen ze een werkplaats met een oppervlakte tussen de 125 en 250 m2 toegewezen waar ze hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen opzetten.

De eerste volledig duurzame buurt in Brussel

De bouw van het Greenbizz-gebouw, gestart in december 2013, is een eerste stap in de ontwikkeling van een hele nieuwe buurt in de wijk „Tivoli” in Laeken. Het is een verlaten industrieterrein in het gebied langs het kanaal in Brussel (de „prioritaire interventiezone”) dat is bestemd voor duurzame en sociaal georiënteerde groei als onderdeel van de campagne voor stedelijke vernieuwing van de gewestelijke overheid.

Met de ontwikkeling van Tivoli komen er, naast het Greenbizz-complex, ook nog 400 energieneutrale wooneenheden, winkels, kinderopvangcentra en een publiek toegankelijk plein.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Brussels Greenbizz” bedroeg EUR 16 014 877. Daarvan werd een bedrag van EUR 7 205 314 bijgedragen doorhet Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

14/12/2014