“BRUSOC Objectif 2013”: Bedrijfsondersteuning voor een sterke sociale economie in Brussel

BRUSOC bevordert de economische ontwikkeling in de Brusselse regio door kleine starters te helpen met microkredieten, startkapitaal en zakelijk advies.

Extra tools

 
Récomfort +” van Victoria Diyakova is een van bijna 250 succesvolle ondernemingen die door BRUSOC worden ondersteund. © SRIB Récomfort +” van Victoria Diyakova is een van bijna 250 succesvolle ondernemingen die door BRUSOC worden ondersteund. © SRIB

" De Europese fondsen en overheidsfinanciering worden dankzij BRUSOC optimaal benut. Dit heeft een positieve impact gehad op het leven van de Brusselse burgers en heeft de economie van verschillende districten in de regio verbeterd. "

Serge Vilain, voorzitter van de Brussels Region Investment Corporation en manager van het BRUSOC-project

De startkapitaalbeleggingen en kleine leningen van BRUSOC hebben 599 mensen geholpen die aan 248 verschillende projecten werken om hun eigen bedrijven in Brussel te starten en ontwikkelen. Een nieuwe golf van zelfstandige consultants, winkeliers en leiders van kleine bedrijven zorgt voor nieuw optimisme en vastbeslotenheid op een gebied dat lang belast was met hoge werkloosheidsgraad, en dat bijzonder kwetsbaar was voor de effecten van de financiële crisis van 2007.

Deze door de regeringen aangewezen “prioritaire interventiezone” omvat stedelijke gebieden in het oostelijk en noordelijk deel van centraal Brussel en in de omliggende wijken langs het Brusselse kanaal. De Brusselse regionale overheid zet, met hulp van EFRO, in op het creëren en voortdurend ondersteunen van lokale, duurzame banen. Dit is een cruciale factor om het gebied nieuw leven in te blazen en investeringen aan te trekken.

BRUSOC stapt in met kapitaalmiddelen wanneer er geen bankleningen en andere financieringsmiddelen beschikbaar zijn. Toch biedt dit regionale instrument voor ontwikkeling meer dan een financiële opstap: ondernemers profiteren van persoonlijke begeleiding om hen door het papierwerk te helpen dat vereist is bij het opzetten van een bedrijf of coöperatie, een bedrijfsplan op te stellen, deadlines te halen en fiscale of juridische verplichtingen na te komen.

Investeringen in lokale groei

BRUSOC investeert meestal tussen € 1 250 en € 95 000 in de vorm van startkapitaal of leningen om het creëren van nieuwe bedrijven, of het verwerven of ontwikkelen van bestaande ondernemingen te ondersteunen. Een team van analisten en bedrijfsadviseurs doet dienst als coaches, en begunstigden van het project zijn dankbaar en enthousiast wanneer ze over hun ervaring worden geïnterviewd.

Tot de recente successen behoort “Réconfort +”, een coöperatieve onderneming in ecorenovatie die aan alle vereisten voldoet: milieuvriendelijke renovatie en wederopbouw waarbij de nieuwste “groene” bouwtechnieken worden toegepast; werving en opleiding van werknemers die het hoofd moesten bieden aan de steeds somberdere gevolgen van langdurige werkloosheid; en een coöperatieve structuur die deze medewerkers een stem geeft door hen de kans te bieden zich desgewenst in het bedrijf in te kopen en te delen in de prestaties ervan. Een andere onderneming, “Haricot Magique”, is het eerste “Café Poussette” in België, een kindvriendelijke koffiebar met onder meer een overdekte parking voor kinderwagens, een winkel voor kinderen en een reeks workshops over verhalen vertellen, waardering voor muziek, kunsten en ambachten en gebarentaal voor baby's.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „BRUSOC Objectif 2013” bedroeg € 5 637 188. Daarvan was een bedrag van € 2 960 316 afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

12/12/2014