Lokale actoren voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling onder één dak

De Brusselse gemeente Schaarbeek werkt aan de verbetering van sociale inclusie, banen, scholing en opleiding door de belangrijkste lokale actoren op het gebied van integratie in het arbeidsproces en lokale ontwikkeling samen te brengen in één gebouw. Zo wil Schaarbeek de bestaande dienstverlening optimaliseren en de ontwikkeling van nieuwe structuren ondersteunen. De „Pôle de l’emploi et du développement économique” (Centrum voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling) is een belangrijk onderdeel van het werkgelegenheidsplan van de gemeentelijke autoriteiten en biedt laagdrempelige diensten voor lokale bewoners, met name voor jongeren en werkzoekenden.

Extra tools

 
De receptie van de „Pôle de l’emploi et du développement économique” in Schaarbeek.  © Mission Locale Schaarbeek De receptie van de „Pôle de l’emploi et du développement économique” in Schaarbeek. © Mission Locale Schaarbeek

" De doelstellingen van de Pôle de l’emploi et du développement économique zijn verwezenlijkt en Schaarbeek heeft nu één centraal punt voor alle belangrijke lokale initiatieven voor hulp aan werkzoekenden. Het centrum is een belangrijk project dat laat zien dat de gemeente Schaarbeek wil investeren in het scheppen van banen voor zijn inwoners. "

Martin Lagneaux, Gemeente Schaarbeek

Het project resulteerde in de bouw van een gebouw van 340 m2 dat twee taakcentra verbindt. Er worden diverse diensten geleverd met betrekking tot werkgelegenheid, opleiding en hulp voor economische ontwikkeling. Het centrum omvat drie werkgelegenheidscentra en drie opleidingscentra.

In het gebouw is ook een contactpunt gevestigd van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Actiris, en een werkcentrum dat wordt geleid door zowel de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) als een in Brussel gevestigde organisatie die probeert werkloosheid aan te pakken (Tracé Brussel). Bovendien worden er workshops gegeven om jongeren en werkzoekenden te helpen een baan te vinden, zijn er lokale bureaus voor werkgelegenheid en sociale en professionele integratie, twee lokale ontwikkelings- en werkgelegenheidsinitiatieven, en is er een vacaturebank. De lokale economische helpdesk bevindt zich op slechts 100 m afstand en zal naar verwachting ook naar het gebouw verhuizen.

Meer capaciteit, hogere kwaliteit en een groter bereik van diensten

Nu deze instellingen onder één dak zijn samengebracht, is hun actiecapaciteit toegenomen, en zijn de kwaliteit en het bereik van hun diensten verbeterd. Bovendien zijn de gebruikers tevredener over de aangeboden diensten.

Sinds de renovatie is het gebouw ook toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Bovendien kon door interne reorganisatie het Actiris-contactpunt worden uitgebreid.

De gemeenste Schaarbeek verwacht dat gemiddeld ongeveer 3 000 bezoekers per jaar van de diensten gebruik zullen maken. Door het project zijn er twaalf banen gecreëerd in het centrum, en naar verwachting zal de uitbreiding van het Actiris-contactpunt nog eens vijf à zes banen opleveren.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Pôle de l'emploi et du développement économique” bedroeg 1 000 000 EUR. Daarvan was een bedrag van 500 000 EUR afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationele programma „Brussels Hoofdstedelijk Gewest” voor de programmeringsperiode 2007-2013.


Ontwerpdatum

30/03/2015