Bedrijven terugbrengen naar de stad

RegioStars 2010 FinalistDe Pieper-site is een stedelijk herwaarderingsproject in Luik dat opnieuw het bedrijfsleven wil aantrekken naar deze stad in het oosten van België. De site met een oppervlakte van ongeveer 1,2 hectare werd gevormd door de reiniging van twee aangrenzende brownfields en maakt deel uit van een economische herschikking voor de hele regio. In tegenstelling tot traditionele bedrijvenparken die gewoonlijk plaats bieden aan zware industrie aan de rand van steden, is de Pieper-site volledig geïntegreerd in de stedelijke omgeving.

Extra tools

 
Er loopt een openbare weg doorheen de straat met bedrijven, waardoor deze grotere zichtbaarheid genieten. Copyright: Europese Commissie Er loopt een openbare weg doorheen de straat met bedrijven, waardoor deze grotere zichtbaarheid genieten. Copyright: Europese Commissie

"Er zijn al twee bedrijven aanwezig in het bedrijvenpark - een meubelontwerper en een verwarmingsbedrijf (warmtepompen en zonnepanelen). Binnenkort komen er andere bij, zoals een glasfabriek en loodgieterij, en een producent van fotovoltaïsche panelen."
Jérôme Samain, projectmanager van SPI+, verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerking

Alleen bedrijven die actief zijn in sectoren die niet storend zijn voor de omgeving – en niet in strijd met het vergroeningsbeleid – worden toegelaten in de nieuwe Pieper-winkelstraat. Hoewel de site strikt voorbehouden is voor commerciële doeleinden, loopt er een openbaar wegennetwerk doorheen, ligt ze nabij een woonzone en is ze volledig toegankelijk voor alle burgers. Tegen 2010 was ongeveer 75% van de percelen verkocht, waardoor de levensvatbaarheid van het project en het gebied verzekerd was.

Architecturale en ecologische integriteit

Om in aanmerking te komen voor een perceel, moeten bedrijven instemmen met een stedelijk handvest dat een strikte reglementering oplegt inzake bouwmaterialen en dat de bedrijven een lijst aanbiedt met suggesties rond eco-management en andere duurzame ontwikkelingsmaatregelen. Ze worden ook de weg gewezen naar Waalse financieringsbronnen. Zo zijn er onder andere suggesties rond energie- en waterbeheer en de kwaliteit van de lucht en het water. Het overkoepelende doel is het aanzwengelen van de lokale en regionale economie door investeerders op lange termijn aan te trekken die er groene waarden op nahouden.

Een 21e-eeuwse oplossing

De Pieper-site ligt in de wijk St.-Leonard in Luik, die floreerde tijdens de 18e en 19e eeuw, maar na het ter ziele gaan van de steenkoolindustrie verscheidende brownfields naliet. Het project is een aanvulling op het initiatief tot stadsvernieuwing uit 1995 van de Luikse gemeenteraad. Dat riep op tot het bouwen van publieke en groene ruimtes, sociale woningen en het opzetten van een starterscentrum.

Het project wordt geleid door SPI+, het economische ontwikkelingsagentschap voor de provincie Luik, dat de site aankocht en verantwoordelijk is voor de reiniging, het uitrusten en de verkoop van percelen en organisatie. Het agentschap werkt samen met een breed netwerk van partners. Daartoe behoren de Luikse gemeenteraad, die de volledige stedelijke vernieuwing van de wijk St.-Leonard leiden, Sorasi, een dochteronderneming van SPI+ die gespecialiseerd is in de sanering van industriële sites, buurtcomités en plaatselijke zaken en het Waalse Gewest.

Het project vormde al een bron van inspiratie voor verdere stadsvernieuwingsprojecten door SPI+, wat aanleiding gaf tot nieuwe partnerschappen en samenwerkingsverbanden. Bovendien zijn er ook aanwijzingen dat er mogelijk een gelijkaardig project komt in de Euregio Maas-Rijn.

Ontwerpdatum

23/07/2010