Een biogebaseerde stimulans voor Noordwest-Europa

De overgang naar een duurzame, biogebaseerde economie is een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor Europa vandaag staat. Dankzij een juiste balans van financiële, technologische en politieke steun is Noordwest-Europa goed op weg om de place to be te worden voor biogebaseerde bedrijfsontwikkeling. Daarbij zijn het de mkb-bedrijven die het meeste voordeel halen uit de inspanningen van het door de EU gefinancierde „Bio Base NWE”-project.

Extra tools

 
Biobase NWE verspreidt informatie over het project. ©BiobaseNWE Biobase NWE verspreidt informatie over het project. ©BiobaseNWE

" Het project zendt Europese vernieuwers een duidelijke boodschap dat een gedeelde geavanceerde proeffaciliteit in combinatie met een goed toegankelijk vouchersysteem mkb-bedrijven in de gelegenheid stelt onderzoek om te zetten in investeringen en werkgelegenheid "

Lieve Hoflack, projectmanager bij de Bio Base Europe Pilot Plant

In een biogebaseerde economie vervangt biomassa de niet-hernieuwbare bronnen voor brandstof, energie en materialen die worden gebruikt voor productiegoederen. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is een unieke kans voor duurzame, groene groei op basis van innovatie, maar daar is wel een gezamenlijke langetermijninvestering voor nodig.

Het door de EU gefinancierde „Bio Base NWE”-project zorgde voor de langetermijnvisie en de steun die nodig waren om van Noordwest-Europa een leider in de biogebaseerde economie te maken. Het project maakte verandering mogelijk door financiële, technologische en politieke steun te verschaffen en steun op het gebied van opleiding en netwerken, in het bijzonder aan mkb-bedrijven die in de sector actief zijn.

Innovatieve programma's

Het project, dat deskundigen uit acht organisaties in vijf verschillende landen samenbracht, bood netwerkmogelijkheden en technologische oplossingen aan meer dan 755 mkb-bedrijven. Er werd vastgesteld met welke hindernissen mkb-bedrijven bij innovatie werden geconfronteerd en dit werd vertaald in beleidsaanbevelingen voor regionale en Europese beleidsmakers. 

Onder het project werd een robuust programma opgezet van opleidingsinstrumenten, -procedures en  acties om vermogens en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om Noordwest-Europa het biotijdperk in te katapulteren. Een van de vernieuwende acties, een voucherregeling, gaf een financiële impuls aan (in totaal 34) start ups om vernieuwende industriële biotechnologieën te testen in de speciale Bio Base Europe Pilot Plant. 
Die faciliteit, die over deskundig personeel en allerlei geavanceerde apparatuur beschikt, „overbrugt de zogenoemde „vallei des doods” tussen het laboratorium en een succesvolle marktintroductie die gepaard gaat met grote technologische en financiële risico's”, aldus het projectteam. De vaardigheden en knowhow van vakmensen op het gebied van biogebaseerde procesindustrieën werden met specifieke opleidingsinstrumenten (ontwikkeld door het project) en via een zomercursus gestimuleerd.

Successen

In 2014 gebruikte het Schotse mkb-bedrijf Celtic Renewables een innovatievoucher van Bio Base NWE om in de Bio Base Pilot Plant een nieuw methode te testen voor de productie van biobutanol uit bijproducten van whiskyproductie. Dankzij deze tests kon de firma een nieuwe investeringsronde van 1,5 miljoen EUR veilig stellen. Het volgende jaar haalde ze een subsidie van 11 miljoen GBP (12,57 miljoen EUR) binnen door een wedstrijd te winnen van het Britse ministerie van vervoer om de eerste fabriek in de wereld te bouwen die geavanceerde biobrandstof uit whiskyresiduen produceert.

Bio Base Europe heeft tastbare resultaten bereikt, waaronder vier nieuwe biogebaseerde producten die tijdens het project in de handel werden gebracht, met aanzienlijke interesse van investeerders en klanten. Zo'n zestien mkb-bedrijven hebben hun voornemen te kennen gegeven nieuwe productlijnen op te zetten of bestaande verder te ontwikkelen, voor een totale investering van ongeveer 71 miljoen EUR. Alles bij elkaar werden er 43 nieuwe banen gecreëerd en naar verwachting komen daar in de toekomst nog eens 275 bij.

 


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Bio Base NWE” bedroeg 6 149 175 EUR. Daarvan werd 3 074 587 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de EU via het programma „Interreg IVB Noordwest-Europa” voor de programmeringsperiode 2007-2013.

 


Ontwerpdatum

01/08/2017