De Belgische regio Wallonië creëert een innovatief proces om grote stukken kunststof te recyclen

Grof huishoudelijk afval dat in de Belgische regio Wallonië niet gescheiden werd ingezameld, werd vroeger altijd verbrand. Maar nu laat het project Technopoly Recyclage zien dat deze afvalstroom best gerecycled kan worden en in secundaire grondstoffen kan worden omgezet.

Extra tools

 
Kunststof snippers worden vermalen tot korreltjes die gesmolten en tot nieuwe voorwerpen gegoten kunnen worden, zoals opslagdozen, emmers, pallets, kunststof speelgoed en instrumenten. © Thierry Randoux/Certech asbl Kunststof snippers worden vermalen tot korreltjes die gesmolten en tot nieuwe voorwerpen gegoten kunnen worden, zoals opslagdozen, emmers, pallets, kunststof speelgoed en instrumenten. © Thierry Randoux/Certech asbl

" We gebruiken kunststoffen in alle aspecten van ons leven.„ “Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid kunststof afval toe en is het recyclen van kunststof een belangrijke uitdaging geworden.„ “Het project Technopoly Recyclage heeft gewerkt aan de valorisatie van huishoudelijk afval om storten op de stortplaats tot een minimum te beperken. "

Jean Janss, Beheersautoriteit, Service Public de Wallonie-Département de la Coordination des Fonds Structurels

Er bestaan al efficiënte processen om alledaagse kunststof materialen als flessen en andere kleine voorwerpen te recyclen, maar zulke processen zijn er niet voor grote en minder standaard kunststof voorwerpen. Daarom eindigen ze meestal op de stortplaats.

In de Belgische regio Wallonië heeft het project Technopoly Recyclage een innovatief proces opgezet om afval van harde kunststoffen na gebruik op de stortplaats zelf te recyclen. De recyclingkringloop bestaat uit de selectieve inzameling, behandeling en verwerking van afval, waarbij harde kunststof word omgezet in waardevolle secundaire grondstoffen.

Van kapotte stoel tot energieproductie

Wat doe je met die verkleurde groene kunststof stoel in je tuin nu die eindelijk is gebroken en weg moet? Hij is dan wel van kunststof, maar hij kan niet samen met de plastic flessen worden gerecycled. Je wilt hem ook niet naar de stortplaats brengen, waar hij of nog jaren blijft liggen of wordt verbrand, wat bijdraagt aan de vervuiling van de lucht.

Dankzij Technopoly Recyclage is er nu nog een derde optie. Je hoeft de kapotte stoel alleen maar naar de stortplaats te brengen om hem te laten recyclen. Op initiatief van de Environmental and Materials Research Association (EMRA) van de regio Henegouwen in België worden waardevolle kunststof voorwerpen waar onze stortplaatsen mee vol liggen door dit project gerecycled.

Nadat ze zijn verzameld worden ze gesorteerd, vermalen, ontdaan van onzuiverheden en op basis van het soort kunststof gescheiden. Het proces begint op een droge behandelingslijn waar de kunststof wordt versnipperd en waar alle niet-kunststoffen zoals metaal worden verwijderd. De kunststof snippers worden vervolgens vermalen tot korreltjes die gesmolten en tot nieuwe voorwerpen gegoten kunnen worden, zoals opslagdozen, emmers, pallets, kunststof speelgoed en instrumenten. In sommige gevallen zijn wetenschappers erin geslaagd de gesmolten kunststoffen om te zetten tot vloeibare koolwaterstoffen die als energiebron gebruikt kunnen worden om het recyclingproces van de stortplaats van energie te voorzien.

Indrukwekkende resultaten

Nu wordt dit proces om groot huishoudelijk afval van kunststof te recyclen in heel Wallonië toegepast. Als gevolg hiervan wordt bijna 80 % van alle harde kunststoffen die op de stortplaatsen terechtkomen op dit moment gerecycled. Onderzoekers van het project denken dat er jaarlijks zo'n 4 500 ton groot huishoudelijk afval van kunststof in Wallonië alleen al kan worden gerecycled. Daarom promoten ze het programma in lokale dagbladen en op inzamelpunten.

Maar om echt kritische volumes te krijgen en economisch levensvatbaar te worden, moet de toestroom van groot huishoudelijk afval van kunststof aangevuld worden met ander afval van harde kunststof. Om dit te vergemakkelijken breidt Recyplus, een project dat uit de recyclingactiviteiten van Technopoly Recyclage is voortgekomen, het proces uit naar het recyclen van kunststof huishoudelijk afval.


Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Technopoly Recyclage“ bedraagt 5 268 594 euro, waarvan    1 574 198 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Wallonië (Henegouwen)“ voor de programmeringsperiode 2007-2013

 


Ontwerpdatum

24/01/2017