Belgische gemeente pionier in energie-innovatie met behulp van landbouwers

Met behulp van een door het EFRO gefinancierd project is de Belgische gemeente Aiseau-Presles erin geslaagd om de emissie van broeikasgassen te verminderen door uit mestafval gewonnen methaan om te zetten in een hernieuwbare en milieuvriendelijke energiebron.  

Extra tools

 
Bijproducten van het proces kunnen worden gebruikt als meststof.  © Gemeente Aiseau-Presles Bijproducten van het proces kunnen worden gebruikt als meststof. © Gemeente Aiseau-Presles

" Vanaf het begin waren plaatselijke landbouwers enthousiast om aan dit project deel te nemen. Hun medewerking zal de noodzakelijke biomassa leveren voor het opzetten van een degelijke biogasinfrastructuur. Voor de lokale bevolking zal de ontwikkeling van innovatieve energiebesparingstechnieken en energiebronnen zonder negatieve effecten op het milieu van bijzonder belang zijn. "

Projectcoördinator Frédéric Deyonghe, Milieuadviseur, gemeente Aiseau-Presles

Naast een drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen heeft de vestiging van de eerste gemeentelijke anaerobe vergistingsinstallatie in het Waals gewest geleid tot een rendabele en duurzame inkomstenstroom voor lokale landbouwers. Daarnaast zijn er twee nieuwe technische functies gecreëerd voor het toezicht op de tanks, het ontvangen en begeleiden van landbouwers en het verrichten van algemene onderhoudstaken op de hele terrein.

Bouwen aan een duurzame toekomst

De belangrijkste doelstelling van het project was de bouw van een anaerobe (zuurstofvrije) vergistingsinstallatie, die plaatselijk mestafval gebruikt als brandstof om de energie-efficiëntie van een groep gemeentelijke gebouwen te verhogen. Dankzij het door het EFRO gefinancierde project kon de gemeente grond aankopen, de nieuwe installatie bouwen en de nodige energienetten installeren. De bouw begon op 1 september 2011 en werd voltooid in 2014.

Bij anaerobe vergisting wordt organisch materiaal afgebroken in een zuurstofvrij milieu. De bacteriën die dit proces uitvoeren, produceren biogas. De nieuwe vergistingsinstallatie zet biomassa van landbouwbedrijven om in energie, waarbij elektriciteit en warmte worden gegenereerd. Het elektriciteitsoverschot kan naar het net worden gestuurd, zodat de kosten van het project gedeeltelijk kunnen worden gerecupereerd. De installatie is dagelijks in bedrijf en vereist per dag 30 ton materiaal. Het terrein heeft een permanente opslagcapaciteit van 200 ton.

Een win-winsituatie voor de landbouw 

Het project heeft geholpen om de plaatselijke landbouwactiviteiten te diversifiëren. Zeven grote landbouwbedrijven storten materiaal in de installatie: vaste en vloeibare paarden- en schapenmest en afval van energiegewassen. Daarnaast nemen ze bijproducten van het proces af, die als meststof op de velden kunnen worden verspreid. 

Nieuwe maatstaf voor openbare gebouwen 

De installatie voorziet nu in ongeveer 70 % van de jaarlijkse verwarmingsbehoefte van de gemeentelijke voorzieningen, bestaande uit administratieve en technische diensten en een polyvalente zaal, allemaal gelegen op hetzelfde terrein. Dit is een milieuvriendelijk en kosteneffectief voorbeeld voor andere gemeenten. 

Het project heeft aan Aiseau-Presles, een semi-plattelandsgemeente op slechts 15 km van Charleroi, de reputatie gegeven van „groene gemeente”, wat aanleiding vormde voor aanvragen van andere Waalse gemeenten, scholen en beleidsdeskundigen om de installatie te bezoeken. 

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Biométhanisation - Aiseau-Presles" bedraagt 3 768 615 EUR. Daarvan werd een bedrag van 1 507 446 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling uit hoofde van het operationeel programma „Wallonië (Henegouwen)” voor de programmeringsperiode 2007 2013.  

Ontwerpdatum

28/01/2016

Video’s