Geavanceerde telecommunicatie: sterke signalen voor Henegouwen

Met zijn geavanceerde telecommunicatiediensten voor bedrijven heeft Multitel, een uit de Faculté polytechnique in Bergen voortgekomen onderzoekscentrum, internationaal een sterke reputatie met veelbelovende economische perspectieven opgebouwd.

Extra tools

 
De hoofdvestiging van Multitel in het wetenschapspark Initialis in Bergen. De hoofdvestiging van Multitel in het wetenschapspark Initialis in Bergen.

Context


In een provincie als Henegouwen, dat zwaar is getroffen door het verval van de oude industrieën, vormt de aanwezigheid van vooraanstaande universiteiten een sterke troef om de economie weer een impuls te geven. Zo heeft het departement Elektromagnetisme en telecommunicatie samen met het departement Circuit- en signaalverwerkingstheorie van de Faculté polytechnique de Mons (FPMs) in 1994 financiële steun van het Waalse Gewest en de Europese Structuurfondsen ontvangen voor een reeks projecten waar uiteindelijk een kenniscentrum voor ondernemingen uit voort is gekomen: Multitel.


Eind 1999 werd Multitel, gevestigd in het wetenschapspark Initialis in Bergen, omgevormd tot een onafhankelijk onderzoekscentrum met het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk en moest het zich op termijn financieel kunnen bedruipen. In 2000 kreeg het gezelschap van het Laboratoire de télécommunication et de télédétection van de Université catholique de Louvain, een zwaargewicht op het gebied van beeldanalyse. Hiermee kwamen Multitels activiteiten in geavanceerde telecommunicatie in een stroomversnelling.


Geavanceerde diensten voor bedrijven, oprichting van spin-offs


Deze activiteiten lopen uiteen van signaal- en spraakverwerking (voor onder andere spraaksynthese en -herkenning) en toegepaste fotonica (optische versterking, vezellasers…) tot beeldverwerking, telebewaking en het beheer van informaticanetwerken. De uit de academische onderzoeken voortvloeiende industriële toepassingen worden vertaald in een brede reeks op maat gesneden diensten – van technische oplossingen tot opleidingen – voor ondernemingen uit alle sectoren en windstreken, van plaatselijke midden- en kleinbedrijven tot multinationals, die een beroep op Multitel doen.


Naast deze dienstverlening houdt Multitel zich samen met de FPMs bezig met de oprichting van "spin-off"-bedrijven die rechtstreeks uit de laboratoria voortkomen. Deze onafhankelijke ondernemingen blijven nauw met het Centrum samenwerken aan de ontwikkeling van producten met een hoge toegevoegde waarde.


Resultaten


De gestaag groeiende expertise, de leveranciersonafhankelijkheid en de aanwezigheid van een pluridisciplinair team van ruim 80 ingenieurs, technici en beheerders zijn voor menig onderneming – 350 contracten met bedrijven op dit moment – reden om Multitel te kiezen als partner voor verdere ontwikkeling. Tot de bekendere klanten behoren bedrijven als Alstom, Alcatel, L'Oréal en Thales.


Multitel en de FMPs hebben inmiddels al 5 "spin-off"-bedrijven met in totaal 85 werknemers opgericht: Babel Technologies (spraaktechnologie), dat inmiddels samen met Infovox (Zweden) en Elan (Frankrijk) is opgegaan in de groep Acapela, IT-Optics (vrije software en internettelefonie), ACIC (intelligente telebewaking), Smartwear S.A. (sensoren en intelligent textiel) en tot slot Polymédis (medische informatica).


Daarnaast heeft Multitel zijn expertise dankzij de Structuurfondsen verder kunnen versterken door deel te nemen aan 19 Europese onderzoeksprojecten binnen het 6e EU-kaderprogramma voor technologisch onderzoek en ontwikkeling (FP 6), en aan 7 projecten uit het Eurêka-netwerk. Naast een solide internationale reputatie heeft dit een forse technologische vooruitgang opgeleverd op gebieden als de wisselwerking tussen mens/machine in vervoer en logistiek, sensoren voor de biogeneeskunde, en traceerbaarheid en de toepassing hiervan in de productieketens. Al deze sectoren zijn drijvende krachten achter de Waalse economie.


Eén van deze projecten, getiteld "Wireless camera and audio-visuel seamless networking" (WCAM), heeft plaatsgevonden binnen een consortium onder leiding van Thales Communication en heeft geleid tot een volledig geïntegreerd draadloos audiovisueel netwerksysteem dat op alle technologische normen berekend is. Sinds de voltooiing ervan op 30 maart 2006 zijn de resultaten positief beoordeeld door de Europese Commissie en zullen er nu naar verwachting grootschalige industriële ontwikkelingen volgen.


Ontwerpdatum

01/06/2006