Op naar een Henegouwen met meer concurrentiekracht

Het project Hainaut-Biomed  is ontwikkeld om Henegouwen, en heel Wallonië, een toonaangevende rol te laten spelen in de biomedische sector via een samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde onderzoekers.

Extra tools

 

Dergelijke projecten helpen de EU haar doelstelling te bereiken: een slimme, duurzame en inclusieve economie worden tegen 2020, zoals bepaald in de Europa 2020-strategie. De EU wordt geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waaronder de vergrijzing van de bevolking, onvoldoende opgeleide werkkrachten, de behoefte aan meer innovatie, het vinden van een evenwicht tussen economische groei en aantasting van het milieu, en het voorzien van veilige, schone energie. Europese projecten in het kader van het regionale beleid spelen een actieve rol bij het aangaan van deze en vele andere uitdagingen. Er worden immers initiatieven gelanceerd die tot doel hebben banen te creëren, het onderwijsniveau te verhogen, hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen, de productiviteit op te voeren en alle burgers meer kansen te geven. De projecten en de regio’s spelen hierbij een sleutelrol, aangezien ze tastbare resultaten opleveren die bijdragen tot het behalen van de kerndoelstellingen van de Europa 2020-strategie.

Het project omvat drie luiken: een beeldvormingscentrum, een onderzoeksproject waarbij academici en het bedrijfsleven samenwerken en steun aan het onderzoekscentrum ImmuneHealth. Het project beschikt over financiering om negentien onderzoekers aan te werven en hun de ondersteuning en het nodige materiaal te bieden voor kwalitatief biomedisch onderzoek dat wereldwijd wordt erkend.

Erkenning van lokaal potentieel

Hainaut-Biomed is een samenwerking tussen de Université Libre de Bruxelles, de universiteit van Bergen, de Académie Wallonie-Bruxelles en de competitieve cluster BioWin . Het project omvat drie gebieden: onderzoek, opleiding en instrumenten om van Henegouwen een echt sterke concurrent te maken op het vlak van biomedische activiteiten wereldwijd.

Het project streeft er eerst en vooral naar een geavanceerd beeldvormingscentrum op te zetten in de regio met drie doelstellingen: medische beeldvorming, uit het plaatselijke potentieel putten en externe investeringen aantrekken. Al het beeldvormingsmateriaal zal het plaatselijke onderzoek bevorderen en bedrijven en onderzoekscentra aantrekken naar de beschikbare platforms. Er worden kwalitatieve programma’s aangereikt die voldoen aan strikte normen in de sector. Bovendien worden ook opleidingsmodules aangeboden aan deskundigen en academici over het gebruik van het materiaal.

Focus op onderzoek voor een betere zorgverstrekking

De tweede doelstelling van het project is steun aan innovaties in industriële producten en processen via gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen academici en bedrijven. Hierbij komen twee initiatieven aan bod: OCPAM – Optimization of a Monoclonal Antibody Production Chain , en PSEUDART: identificatie van nieuwe diagnosedoelstellingen voor pseudo-osteoartrose en ontwikkeling van innovatieve behandelingen via celtherapie. Het derde luik van het project omvat steun voor biomedische bedrijven door de concurrentiekracht van het gezamenlijke onderzoekscentrum ImmuneHealth te bevorderen, vooral op het gebied van immunologisch onderzoek. In dit kader worden academische laboratoria aangespoord om samen te werken met industriële partners en het CER, een erkend gezamenlijk onderzoekscentrum in Marloie.


Ontwerpdatum

17/08/2011