Gebruik van sociale media om de betrokkenheid van burgers in Europese steden te vergroten

Steden in heel Europa maken gebruik van sociale media om met burgers te communiceren en samen te werken aan de verbetering van stedelijke ruimten, middelen en diensten.

Extra tools

 
Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017) Interactive Cities Transnational Meeting with all city partners in Tartu, Estonia. ©URBACT Secretariat/ URBACT (2017)

" Je komt niet naar URBACT voor het geld, maar voor de methode – het programma laat je op een geïntegreerde manier werken met de lokale belanghebbenden. "

Gianluca Saba, hoofd van Internationale Relaties, gemeente Genua

Sociale media kunnen een krachtig middel zijn voor stadsbesturen om in contact te komen met de burgers en met hen te communiceren en samen te werken. De sleutel is weten hoe je dit op de juiste manier doet. Met het project Interactive Cities, dat door URBACT wordt gefinancierd, wordt samen met 10 steden gewerkt aan het gebruik van digitale hulpmiddelen om het stedelijk bestuur te verbeteren.

Het resultaat is een reeks digitale oplossingen en strategieën die steden van iedere omvang kunnen gebruiken om in contact te komen met burgers en om de samenwerking bij een reeks initiatieven te vergemakkelijken.

Opmerkelijke resultaten

De deelnemende steden waren Genua en Palermo (Italië), Varna (Bulgarije), Alba Iulia (Roemenië), Debrecen (Hongarije), Tartu (Estland), Gent (België), Parijs (Frankrijk), Lissabon (Portugal) en Murcia (Spanje). Met het project werd elk van deze steden geholpen een uitgebreide audit uit te voeren van de sociale media en de digitale hulpmiddelen die momenteel worden gebruikt en om andere hulpmiddelen te identificeren.

Ze hebben gekeken naar verschillende overheidsprogramma's of -diensten met onvoldoende burgerbetrokkenheid en onderzocht hoe sociale media kunnen worden gebruikt om hier wat aan te doen.

Het initiatief heeft opmerkelijke resultaten opgeleverd. Zo heeft Alba Iulia het gebruik van online platforms en pagina's, waaronder Facebook en Twitter, verbeterd zodat opmerkingen en klachten ontvangen en doorgestuurd kunnen worden naar de betreffende kantoren. Op vergelijkbare wijze heeft Tartu een online systeem ontwikkeld waar burgers kunnen deelnemen aan virtuele bijeenkomsten en kunnen discussiëren over en commentaar geven op bijvoorbeeld stadsontwikkelingsplannen.

In Varna werd een prototype van een interactieve stadsgidsapp ontwikkeld. De app geeft toeristen informatie over bijvoorbeeld de geschiedenis van een monument en de cultuur van de stad.

Palermo heeft anderzijds een nieuw mobiliteitsplan ontwikkeld voor het door UNESCO beschermde gebied. Met de steun van het project heeft de stad gebruik gemaakt van digitale communicatiekanalen en sociale media om beter in contact te komen met geïnteresseerde partijen. Het resultaat is dat veel publieke initiatieven aanzienlijke publieke steun genieten.

Een reeks digitale oplossingen

Interactive Cities heeft een aantal nuttige hulpmiddelen gecreëerd voor andere steden. Deze omvatten een reeks beste werkwijzen van digitaal stedelijk bestuur en een stappenplan voor de implementatie hiervan. Er is ook een reeks digitale diensten om andere steden te helpen het bewustzijn van burgers te stimuleren en hun deelname aan stedelijke initiatieven te vergroten.

Het project is uitgevoerd in het kader van URBACT, een programma voor Europese territoriale samenwerking dat is gericht op duurzame, geïntegreerde ontwikkeling in steden in heel Europa. Het project gebruikt middelen en kennis om de capaciteit van steden te versterken en op vier gebieden verbeteringen te realiseren: bestuur, milieu, inclusie en economie.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project “Interactive Cities” bedraagt 716 745 EUR, waarvan 549 820 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma “URBACT III” voor de programmeringsperiode 2014-2020.

Ontwerpdatum

11/11/2020