InduCult2.0: industriecultuur ontdekken in Midden-Europa

Acht regio’s in Midden-Europa zijn samengekomen om hun rijke industriecultuur te bestuderen en te benutten. Het doel van het InduCult2.0-project is om in deze regio’s betere werk- en leefomstandigheden te creëren en om investeerders en toeristen door de verbeterde identiteit en imago een aantrekkelijkere locatie te bieden.

Extra tools

 
Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0 Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0

" Een progressieve industriecultuur versterkt de onderlinge verbinding tussen de maatschappij en de industrie: het overkoepelt het verleden, het heden en de toekomst van de regio, creëert een authentieke, dynamische identiteit voor de lokale bevolking en verbetert het imago voor mensen van buitenaf. Los van veel andere positieve effecten, beschouwen we een ontwikkelde industriecultuur als een belangrijke onderliggende factor in de komende industriële overgang, waarbij de maatschappelijke basis voor slimme specialisatie vorm krijgt. "

Carsten Debes, Projectcoördinator

Het project verbetert verbindingen tussen musea, bedrijven, scholen en de creatieve industrieën om culturele synergieën te bewerkstelligen. Middels InduCult2.0 kunnen partnerregio’s en belanghebbenden hun industriegerelateerde culturele potentieel op verschillende wijzen exploiteren. De regio’s hebben de handen ineen geslagen in een transnationaal leernetwerk om kennis te delen en concepten en proefprojecten te promoten. Initiatieven die binnen het project worden ontwikkeld, worden aangepast aan de specifieke regionale omgevingen.

Proefprojecten

Er zijn een groot aantal proefprojecten opgezet, waaronder het hosten van evenementen, exposities en kunsttentoonstellingen over industriecultuur. Zo zijn er creatieve centra opgericht om steden te helpen oude industrieterreinen nieuw leven in te blazen als spannende plaatsen om te leven en te werken. Lokale organisaties, zoals woonwijken en gemeenten, werken samen om bezoekers de kans te geven een ‘industriële kampeervakantie’ te nemen. Daarnaast werken industriële museumdirecteuren en bedrijfsdirecteuren samen om schoolgaande tieners hun regionale cultuur te laten begrijpen. Festivals zoals ‘Dagen van de industriecultuur’ zijn al succesvol gebleken in Oostenrijk, Italië en Duitsland.

Het InduCult-partnerschap werkt door de projecten en strategieën lokaal en regionaal vast te stellen middels doelgroepen voor industriecultuur. Vervolgens definiëren wetenschappelijke partners het gemeengoed tussen de regio’s, die ontwikkeld worden tot een transnationale strategie om toekomstige activiteiten te begeleiden. De laatste stap binnen het project is het oprichten van een centraal Europees netwerk voor industriecultuur, waarbij de strategie kan worden gevoed om regio’s te helpen hun specifieke culturele potentieel verder te exploiteren.

Het partnerschap

De vertegenwoordigende projectpartners zijn: gemeente Leoben, Oostenrijk; Stebo Competence Centre for Community Development, België; provincie Sisak-Moslavina, Kroatië; Landkreis Zwickau, Duitsland; Provinciale vereniging van lokale actiegroepen in Karlsbad, Republiek Tsjechië; Opolskie centrum voor economische ontwikkeling, Polen; Padova Kamer van Koophandel, Industrie, Ambachten en Landbouw, Italië; en het Business Support Centre, Kranj, Slovenië.

Twee academische instituten ondersteunen de projectactiviteiten: Leibniz Institute for Regional Geography Leipzig (Duitsland) en de Universiteit Graz, afdeling Geografie en regionale wetenschap in Oostenrijk.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project ‘InduCult2.0 – Industriecultuur doorleven’ bedraagt 3 000 295 euro, waarvan 2 448 851 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma ‘Interreg Midden-Europa’ voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit ‘Samenwerken aan natuurlijke en culturele bronnen voor duurzame groei in Midden-Europa.”

Ontwerpdatum

27/02/2019