Deuren in buitenlandse markten openen voor kmo's uit de Noordzeeregio

Het project „Lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb”, dat is opgebouwd rond een netwerk van 19 centra voor startende en groeiende bedrijven in zes landen rond de Noordzee – Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk – heeft kleine ondernemingen geholpen nieuwe Europese markten vlot en efficiënt aan te boren. Het concept betrof het organiseren van bijeenkomsten voor kmo's met potentiële klanten en partners uit verschillende landen om ervoor te zorgen dat kmo's snel feedback konden krijgen ten aanzien van de vraag of hun producten of diensten in het buitenland konden worden verkocht. Bijeenkomsten werden in het door de kmo's gekozen land gehouden en 50% van hun reiskosten werd vergoed.

Extra tools

 
The Lean Landing event in Amsterdam, during which representatives of 23 companies from Denmark, Germany, Norway and the UK visited potential partners ©Jimmy Faustin Andersen The Lean Landing event in Amsterdam, during which representatives of 23 companies from Denmark, Germany, Norway and the UK visited potential partners ©Jimmy Faustin Andersen

" Wij voelen ons bevoorrecht om mee te werken aan een project dat traditionele exportmethoden op de proef stelt en om dat vlot en efficiënt te maken. Het was fantastisch dit aan plaatselijke en regionale kmo's te kunnen aanbieden en te zien in hoeverre er tot nu toe successen zijn geboekt. Het is een zeer innovatief project en heel fijn om te zien dat het deze erkenning krijgt. Het is geweldig de prijs te hebben gewonnen. Dankzij dit project hebben we heel sterke relaties met onze Noordzeepartners kunnen aanknopen en onze overzeese reputatie voor samenwerking met kmo's kunnen uitbouwen. "

Janet Mulcrone, business development manager, Leeds Beckett University (een partner van Lean Landing)

Micro-ondernemingen in het mkb hoefden niet te betalen om zich bij Lean Landing te kunnen aansluiten en van dit netwerk van accelerators en incubators gebruik te kunnen maken. Daarmee werd hen steun verleend en kregen ze inzicht in de bedrijfsetiquette en -praktijken op de door hen beoogde locaties, waardoor zij in staat werden gesteld eerste indrukken op te doen en contacten te leggen. Om bedrijven met gelijke belangen aan elkaar te koppelen, werd een platform opgezet met informatie over kmo's die zich in verschillende landen wilden vestigen.

Kandidaten voor Lean Landing namen in eerste instantie samen met hun plaatselijke incubatormanager deel aan een screeningsbijeenkomst ter beoordeling van het potentieel van hun onderneming. De kandidaten die geaccepteerd werden, namen vervolgens deel aan verdere bijeenkomsten om hun behoeften te bespreken en het netwerk te kunnen gebruiken voor het opzoeken en contacteren van potentiële klanten of partners. Dit werd gevolgd door persoonlijke bijeenkomsten met de klanten of partners, workshops over de plaatselijke ondernemingswetgeving en -cultuur, de ontwikkeling van een internationaliseringsstrategie en, als alles goed ging, de sluiting van commerciële overeenkomsten.

Ontoereikende steun voor internationalisering

Beleidsmakers worden zich steeds meer bewust van het belang van de internationalisering van kmo's voor het scheppen van werkgelegenheid in Europa, maar slechts enkele van de programma's die waren opgezet om dit proces te steunen, hadden hun doeltreffendheid bewezen, voornamelijk doordat er onvoldoende geschikte organisaties bij betrokken waren.

Daarnaast zijn programma’s van dit type doorgaans gebaseerd op een schematische en lineaire aanpak: kmo's onderzoeken eerst de marktsituatie en werken daarna een strategie voor het betreden van de markt uit, die vervolgens stapsgewijs ten uitvoer wordt gelegd. Het ondernemersproces is echter zelden lineair. Veel succesvolle eigenaars van kleine bedrijven maken eerder gebruik van strategieën die worden gekenmerkt door vallen-en-opstaan.

Een originele oplossing

Om deze problemen aan te pakken, ontwierp Lean Landing een programma dat in meer dan één opzicht origineel was: het betrof een gezamenlijke Europese inspanning waarbij gebruik gemaakt werd van de ervaring van incubators in verscheidene landen; het was gebaseerd op een gedegen kennis van methoden die het meest waarschijnlijk tot ondernemerssucces leiden; het was niet uitsluitend toegespitst op de uitvoer, maar op in partnerschap uitgevoerde internationalisering via kennisdeling; en het was gericht op de internationalisering in een vroeg stadium van micro- in plaats van middelgrote ondernemingen in het mkb.

In 2018 won Lean Landing de Grote Prijs van de Jury (Grand Jury Prize) tijdens de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (European Enterprise Promotion Awards) van de Europese Commissie. Het project kwam aan bod in een reportage van de Europese televisienieuwszender Euronews, waarbij gekeken werd hoe het MEPTEK, een Deens bedrijf dat communicatiecursussen met gebruik van virtual reality-technieken en instrumenten zoals 360º-camera's aanbood, geholpen had een plaats op de markt van het Verenigd Koninkrijk te veroveren.

Op een bepaald moment werd het Lean Landing-netwerk door wel 273 ondernemingen gebruikt; 146 van hen hadden bijeenkomsten in het buitenland bijgewoond en meerdere van hen hadden nieuwe klanten of partners gevonden.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Lean landing voor micro-ondernemingen in het mkb” bedraagt EUR 3 620 774, waarvan EUR 1 706 257 is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationeel programma „Noordzeeregio” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Denken in termen van groei – ondersteuning van de groei van economieën in de Noordzeeregio”.

Ontwerpdatum

29/05/2019