Steun voor energieacties aan de basis in achtergestelde stadsbuurten in Noordwest-Europa

Bottom-up maatregelen ter bevordering van energiebesparing en hernieuwbare energie in stedelijke gebieden met lage inkomens in Noordwest-Europa dragen bij aan de doelstellingen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen en energiearmoede terug te dringen. Het project Climate Active Neighbourhoods stelt inwoners en gemeenten in staat om samen in actie te komen voor het klimaat in tien steden in het Waals Gewest in België; Bretagne en Île-de-France in Frankrijk; Hessen, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts in Duitsland; Oost-Nederland in Nederland; en Zuidoost-Engeland en het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk.

Extra tools

 
The Climate Active Neighbourhoods project’s activities aims to advise people on efficient home heating and community networks to limit energy waste. ©Climate Active Neighbourhoods The Climate Active Neighbourhoods project’s activities aims to advise people on efficient home heating and community networks to limit energy waste. ©Climate Active Neighbourhoods

" Het project vergroot het vermogen van lokale overheden in de steden om hun koolstofarme strategieën effectiever uit te voeren en versterkt de positie van inwoners van achtergestelde stadswijken met de grootste behoefte aan verbetering. "

Jenny-Claire Keilmann, projectmanager, Climate Alliance

Het project ondersteunt initiatieven aan de basis in achtergestelde gebieden om de energie-efficiëntie in gebouwen en de toegang tot hernieuwbare energie te verbeteren. De activiteiten omvatten helpdesks en huisbezoeken om de lokale bevolking te adviseren over efficiënte woningverwarming, gemeenschapsnetwerken om energieverspilling te beperken en het opzetten van een gemeenschappelijke energieproductie. Gemeenten en het project wisselen de meest succesvolle initiatieven uit in hun netwerken en in een gratis onlinedocument, de Practice Cube, om inwoners van andere gebieden te helpen het milieu te beschermen en tegelijkertijd geld te besparen.

Regiobrede kwestie

Noordwest-Europa verbruikt meer dan 60 % van de totale energie van de EU voor woongebouwen. Meer dan 80 % van de woningen in de regio dateert van vóór 1990. In deze woningen wordt vaak energie verspild en het verwarmen ervan is duur. Hoewel de EU ernaar streeft de totale energie-efficiëntie in Europa tegen 2020 met 20 % te verhogen, wordt elk jaar slechts 1 % van de woongebouwen gerenoveerd.

De hoofdpartner van het project, de Climate Alliance, richtte zich op achtergestelde stadswijken, omdat de mensen daar vaak in oude, slecht geïsoleerde gebouwen wonen, zelden extra inkomsten hebben om hun huizen op te knappen en slechte toegang hebben tot informatie en sociale netwerken die zouden kunnen helpen. Tegelijkertijd beschikken lokale overheden over steeds minder middelen, terwijl particuliere verhuurders weinig financiële prikkels krijgen om de energie-efficiëntie te verhogen.

Om deze beperkingen tegen te gaan, heeft het project bottom-up benaderingen voor gemeenten ontwikkeld om bewoners in staat te stellen hun eigen oplossingen te vinden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de verwarmingskosten te verlagen. Het ondersteunde innovatieve financiering, zoals crowdfunding voor een lokale zonnecentrale in het Verenigd Koninkrijk.

Tot slot ontwikkelde het project nieuwe manieren van samenwerking voor achterstandswijken en lokale overheden, zoals het ondersteunen van gemeenschapsgroepen bij het verspreiden van informatie over energiebesparing.

Modellen voor alle steden

De tien deelnemende gemeenten zijn van verschillende grootte en hun economische prestaties variëren. Lokale en regionale overheden stellen met steun van de projectpartners hun eigen prioriteiten en strategieën vast voor gebieden met lage inkomens.

Gemeenten delen hun meest succesvolle oplossingen met andere lokale overheden via de Climate Alliance, regionale gemeentelijke netwerken en andere netwerken, zoals Energy Cities. Meer in het algemeen wisselt het project strategieën en richtlijnen uit via de Practice Cube op de website van Climate Alliance.

Na drie jaar heeft het project meer dan 1 300 huishoudens geholpen om hun energieclassificatie te verbeteren, waardoor jaarlijks 526 ton minder broeikasgassen wordt uitgestoten. Climate Active Neighbourhoods voorspelt dat de aanpak zich vijf jaar na afloop van het project zal uitbreiden naar vijftig steden, waardoor 18 500 huishoudens jaarlijks 2 400 ton aan broeikasgassen kunnen besparen, met mogelijk een verdubbeling van de begunstigden en besparingen in tien jaar.

Begunstigden

„Dit stelt mensen in staat om anders in hun huis te leven, het beter te kennen en het beter te gebruiken. Dankzij het advies heb ik in de loop der jaren heel wat geld bespaard en kan ik ook iets voor de planeet doen.”

 

Anne Mevel, inwoner van Bellevue, Brest, Frankrijk

 

„De zonnecentrale is volkomen logisch. Die grond had geen bestemming en kan vanwege beperkingen nergens anders voor worden gebruikt. Als we voor schone energie en geld voor onze gemeenschap kunnen zorgen, is dat geweldig voor Ernesettle. Het is ook een prachtige boodschap aan onze kinderen.”

 

Alison Sargent, inwoner van Ernesettle, een voorstad van Plymouth, Verenigd Koninkrijk

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project Climate Active Neighbourhoods (CAN) bedraagt EUR 7 883 998. Daarvan wordt EUR 4 730 401 bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de EU via het operationeel programma Noordwest Europa voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit Bijdrage aan duurzame groei.

 

Ontwerpdatum

26/09/2019