ROCKET: innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in het Nederlands-Duitse grensgebied

Het project brengt het bedrijfsleven en de wetenschap samen om de economische vooruitgang in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen de Noordzee en de Niederrhein te versterken. De innovaties die daaruit voortkomen bieden economische kansen, en vormen een deel van de oplossingen voor grotere maatschappelijke uitdagingen.

Extra tools

 
A ROCKET project meeting. ©Albert Jan van de Griend A ROCKET project meeting. ©Albert Jan van de Griend

" De grote belangstelling voor ROCKET laat ons zien dat het initiëren van innovatieprojecten onder één paraplu de juiste aanpak is. De steun van kernpartners bij het initiëren van projecten is uniek. "

Alex van Geldrop, projectmanager, leidende partner Oost NL

Sleuteltechnologieën (ST's) vormen de basis voor industriële innovatie en maken deel uit van de Europese strategie om groei en werkgelegenheid te stimuleren. Een groot aantal van dit soort uiterst geavanceerde technologieën – waaronder nanotechnologie, fotonica en microchips – wordt ontwikkeld in de grensregio tussen Duitsland en Nederland. Om hier optimaal gebruik van te maken hebben de projectpartners van ROCKET een kader gecreëerd waarin ontwikkelingen in ST's snel worden vertaald naar innovaties.

Zo worden er tot 11 innovatieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken tegelijkertijd uitgevoerd door diverse partners. Elk project heeft tot doel ST's toe te passen in nieuwe producten waaraan door mkb-bedrijven wordt gewerkt. Er zijn al meer dan 40 van dit soort marktrijpe producten ontwikkeld. Om een snelle invoering van deze technologieën te bevorderen wordt er grensoverschrijdend samengewerkt, wat het bedrijfsleven in de regio een sterker concurrentievoordeel geeft. 

Nanotechnologie voor de behandeling van diabetes

Investeringen in mkb-bedrijven – zowel in de vorm van tijd als geld – zijn nodig om hun potentieel volledig te benutten om ST's op een marktconforme manier toe te passen en met succes de transitie van de academische wereld naar het bedrijfsleven te maken. Om mkb-bedrijven te ondersteunen brengt het project bedrijven met elkaar in contact, levert het passende kennis, helpt het project bij het vinden van partners en biedt het in sommige gevallen ook financiële ondersteuning.

De door het project nagestreefde innovaties zijn gericht op drie gebieden: gezondheid, energie en productie. Bij baanbrekende gezondheidsgerelateerde toepassingen gaat het onder meer om nieuwe manieren om diabetes te behandelen met nanotechnologie. Ontwikkelingen die zijn gericht op energie houden verband met efficiëntie, opslag, conversie en transport. Op het gebied van productie worden slimme en efficiënte oplossingen voor productieprocessen onderzocht. 

Ideeën voor projecten worden beoordeeld via haalbaarheidsonderzoeken. Ondertussen wordt bekendheid gegeven aan ST's via grensoverschrijdende netwerken die bestaan uit een groot aantal mkb-bedrijven, die worden aangemoedigd om de mogelijkheden die ze bieden te onderzoeken. 

Regionale samenwerking

Het project heeft de samenwerking tussen mkb-bedrijven en de uitwisseling van kennis en advies bevorderd door middel van netwerkbijeenkomsten met matchmaking, sectoroverschrijdende evenementen en bedrijfsbezoeken. Ook is er een portaal ontwikkeld voor online matchmaking. Ongeveer 89 mkb-bedrijven ontvangen steun, waarvan 31 bedrijven niet-financiële steun krijgen.

Het ROCKET-project stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Die kende voorheen beperkingen vanwege culturele en taalbarrières en verschillen in wetgeving. Dat wordt nu aangepakt met een gezamenlijke, grensoverschrijdende benadering voor het bevorderen van nieuwe technologieën. 

Het combineren van expertise op het gebied van technologie en de toepassing ervan door bedrijven aan beide kanten van de grens verhoogt het concurrentievermogen bij technologieontwikkelaars en stimuleert nieuwe markten. Dit leidt vervolgens weer tot innovatieve producten.

Videos

Totale investering en EU-financiering 

De totale investering voor het project „Regional Collaboration on Key Enabling Technologies” bedraagt 9 994 868 EUR. Daarvan wordt 4 997 434 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „INTERREG V-A Duitsland - Nederland” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Onderzoek en innovatie”.

 

Ontwerpdatum

18/09/2019