Bevordering van de digitale transformatie van kmo’s in de Duits-Nederlandse grensregio

In dit door de EU gefinancierde project wordt grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse kmo’s aangemoedigd door de steun en instrumenten te bieden die zij nodig hebben om beter te kunnen concurreren in de huidige digitale economie.

Extra tools

 
DigiPro is giving German and Dutch SMEs the support and tools they need to better compete in today’s digital economy. ©DigiPro DigiPro is giving German and Dutch SMEs the support and tools they need to better compete in today’s digital economy. ©DigiPro

" Dankzij de steun die we van Digipro kregen, konden we aan de andere kant van de grens een partner vinden met de specifieke kennis die we nodig hadden om onze innovatie te verbeteren. We hebben elkaar uitgedaagd en we hebben samen innovatie verfijnd en de kans op succes in een groter marktgebied vergroot. "

Eric Sülter, Digipro-deelnemer

Het door de EU gefinancierde Digipro-project is gericht op grensoverschrijdende kennisuitwisseling en samenwerking om Nederlandse en Duitse kmo’s te helpen de toenemende digitalisering van de industrie bij te houden. 

Als gevolg hiervan kunnen productie-, IT- en technische installatiebedrijven uit de hele grensstreek hun volledige innovatiepotentieel benutten, zodat hun concurrentievermogen toeneemt en ze toegang krijgen tot nieuwe markten.

De juiste verbanden leggen

Maar al te vaak werken kmo’s geïsoleerd en benutten ze de vele beschikbare middelen niet. Met Digipro wordt de enorme hoeveelheid kennis en vaardigheden die beschikbaar is in de Duits-Nederlandse grensregio aangeboord. Hiervoor worden in het project kmo’s gekoppeld aan de steun, diensten en partners die ze nodig hebben aan beide zijden van de grens. 

Het project wordt gecoördineerd door een groep kernpartners, één in elke betrokken regio. Aan de Nederlandse kant van de grens zijn de partners Oost NL (leidende partner), het Huis van de Brabantse Kempen, LIOF en RCT Gelderland. Tot de Duitse partners behoren de Euregio Rein-Waal, Niederrheinische IHK, MCC, Wir4 en GEMIT. 

Zij creëren partnerschappen door kmo’s te koppelen aan andere kmo’s of kennisinstellingen aan de andere kant van de grens. Ze doen dit door middel van initiatieven voor kennisdeling, waaronder workshops, product-, door proces- en bedrijfsmodelontwikkeling en door coaching.

Significante impact

Een voorbeeld van het succes van het project is Medipee, uit Moers, Duitsland, dat een samenwerking met een Nederlands bedrijf aanging om een medisch apparaat voor automatisch urineonderzoek te ontwikkelen. Het belangrijkste voordeel van het meetsysteem is dat patiënten thuis medische gegevens kunnen genereren, waarna hun arts deze op afstand kan inzien.

Het project heeft tot doel om meer dan 900 kmo’s te helpen door diepgaande besprekingen mogelijk te maken, conceptstudies te ontwikkelen, haalbaarheidsstudies uit te voeren, prototypeprojecten en grensoverschrijdende bezoeken en andere evenementen te organiseren.

Als bedrijven er niet in slagen om de digitale transformatie te omarmen, zullen ze al snel een concurrentienadeel ondervinden. Dit geldt met name voor kmo’s die vaak niet over de uitgebreide vaardigheden en middelen beschikken die nodig zijn om hun producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen te upgraden.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Digitale transformatie van producten, productprocessen en bedrijfsmiddelen – Digipro” bedraagt 9 975 980 euro. Daarvan wordt 4 987 991 euro bijgedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het operationele programma „Interreg V-A – Duitsland – Nederland” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Onderzoek en innovatie”.

 

Ontwerpdatum

21/02/2020