Wetenschappelijke emulatie ten dienste van het milieu tussen Frankrijk en België

Op de grens tussen Frankrijk en België hebben een honderdtal wetenschappers hun onderzoek gebundeld om nieuwe biologische producten te ontwikkelen ter bestrijding van gewasziekten. Deze werkzaamheden maken het nu mogelijk om het gebruik van pesticiden te verminderen en tegelijkertijd een impuls te geven aan deze regio, die zich uitstrekt over Wallonië en Vlaanderen in België en de regio's Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk.

Extra tools

 
Salades en culture dans une serre chez PCG, partenaire du projet Smart Biocontrol, à Kruishoutem, Belgique. ©Philippe Jacques (2017-2019) Salades en culture dans une serre chez PCG, partenaire du projet Smart Biocontrol, à Kruishoutem, Belgique. ©Philippe Jacques (2017-2019)

" Het Smart Biocontrol-project heeft dankzij een vermindering van het gebruik van synthetische pesticiden een gunstig effect op het milieu en op de gezondheid van de burgers in de grensoverschrijdende burgers, met name de landbouwers. De nieuwe biocontrolemiddelen zullen leiden tot het creëren van nieuwe banen voor de productie en distributie ervan, wat het grondgebied een buitenkans geeft. "

Philippe Jacques, microbioloog, coördinator van het Smart Biocontrol-project

Smart Biocontrol, een volwaardig laboratorium aan de Frans-Belgische grens, heeft de ontwikkeling van een tiental nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen en de ontdekking van een nieuwe pathogenensensor op landbouwgrond mogelijk gemaakt. Het project, waarin de expertise van een honderdtal wetenschappers wordt gebundeld, heeft een positieve invloed gehad op de regio, zowel op economisch vlak als op milieugebied.

Een multidisciplinair team

Om tot deze resultaten te komen was het vereist een multidisciplinair team van microbiologen, fytopathologen, biochemici, chemici, natuurkundigen, opticiens, landbouwingenieurs, burgerlijk ingenieurs en zelfs sociologen te coördineren, verspreid over 26 locaties. Doeltreffende externe communicatiemiddelen hebben ook bijgedragen aan de populariteit van het project bij het grote publiek, via een website en ook afgeleide producten, maar ook bij landbouwers, door onder meer bezoeken aan laboratoria. Aan de kant van de onderzoekers heeft het project aan zichtbaarheid gewonnen, met name dankzij wetenschappelijke publicaties en de organisatie van twee internationale conferenties.

Een geïntegreerde aanpak ten dienste van de regionale ontwikkeling

De grensoverschrijdende innovatiedynamiek, die eind 2016 werd gelanceerd, heeft de onderzoekers in staat gesteld de resultaten van hun onderzoek te vergelijken met de verwachtingen van de belangrijkste gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen, d.w.z. landbouwers en bedrijven die deze producten produceren of distribueren. Deze geïntegreerde aanpak is vruchtbaar geweest voor de economische en maatschappelijke structuur van de regio. De samenwerking tussen onderzoekers is bestendigd in de vorm van een platform voor nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen en de oprichting van een „Grensoverschrijdende gemeenschappelijke onderzoekseenheid". Daarnaast zullen de nieuwe biologische bestrijdingsmiddelen en de gecreëerde sensor door lokale bedrijven worden ontwikkeld, waardoor nieuwe banen worden gecreëerd.

Naast de projectpartner zijn er al vijf regionale bedrijven naar voren gekomen om te profiteren van de effecten van het project en zo hun concurrentievermogen te vergroten. Een ander positief gevolg is dat landbouwers veel advies hebben gekregen over hoe ze het gebruik van pesticiden kunnen verminderen en zo de invloed ervan op hun gezondheid en het milieu terug kunnen brengen. De talrijke grensoverschrijdende ontmoetingen en de mobiliteit hebben ook de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit van de grensoverschrijdende gebieden bevorderd. Een tiental promovendi heeft gebruik kunnen maken van een optimale omgeving voor de uitvoering van hun onderzoek.  

Totale investering en Europese financiering

De totale investering voor het project „Smart Biocontrol - Naar een duurzame grensoverschrijdende landbouw: een geïntegreerde en innovatieve aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe biocontrolemiddelen“ bedraagt 9 850 425 euro, waarvan 5 417 733 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het samenwerkingsprogramma „INTERREG V-A-programma België-Frankrijk“ voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Onderzoek, innovatie en technologieoverdracht”.  

Ontwerpdatum

09/03/2020