Renovatie van sociale woningbouw in Vlaanderen richt zich op energie-efficiëntie

Bij de renovatie van het sociale woningbouwcomplex Rozendreef 167 in de Belgische stad Aalst werden energiebesparende maatregelen ingevoerd die leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen én een lagere energierekening voor de ongeveer 150 bewoners. Het door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling gesteunde project maakte gebruik van de nieuwste duurzame en ‘groene’ bouwtechnieken om de Rozendreef energieneutraal te maken.

Extra tools

 
The Rozendreef 167 social housing complex in Aalst, Belgium, was made more energy efficient under this EU-funded project. ©Creative Commons The Rozendreef 167 social housing complex in Aalst, Belgium, was made more energy efficient under this EU-funded project. ©Creative Commons

" Tijdens de renovatie van het sociale woningbouwcomplex Rozendreef 167 koos de sociale huisvestingsmaatschappij DEWACO ervoor om meer te doen dan alleen een basisrenovatie. Zij wilde een extra inspanning leveren wat betreft ontwerp en duurzame investeringen. "

Philippe Rousseau, Vlaamse beheersautoriteit van de Europese Structuurfondsen

Het terugbrengen van het energiegebruik tot vrijwel nul vergde veel speciale investeringen. Het hele gebouw werd voorzien van extra isolatie. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan het dak en de muren, en alle benodigde maatregelen werden genomen om het gebouw tochtvrij te maken. In alle appartementen werden energiebesparende ramen geplaatst en zonneboilers geïnstalleerd. Daarnaast kreeg het gebouw een collectieve verwarmingsinstallatie en een nieuw ventilatiesysteem.

Een totale metamorfose

DEWACO, de sociale huisvestingsmaatschappij verantwoordelijk voor de Rozendreef, organiseerde een architectuurwedstrijd voor het realiseren van de „renovatie voor de toekomst” en bijna energieneutrale woningen. De maatschappij wilde het aantal appartementen in het complex uitbreiden van 48 tot 61 en aanpassen aan de behoeften van de bewoners. Het architectenbureau dat de wedstrijd won, presenteerde een totale metamorfose voor het gebouw. Eigenlijk hebben alleen de vloerplaat met kolommen de uitgebreide renovatie overleefd. Dankzij de veranderingen bleef er op de begane grond ruimte voor een gemeenschapscentrum waar de hele buurt van profiteert.

‘Groene’ sociale woningbouw

In België zijn er meer dan vijf miljoen panden die allesbehalve duurzaam zijn. Net als de Rozendreef werden de meeste van deze panden vóór 1985 gebouwd. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 40 % van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van gebouwen. DEWACO is van mening dat de sociale woningbouwsector een belangrijke rol dient te spelen bij het aanbieden van energie-efficiënte woonruimte, die de energierekening van sociale huurders laat dalen en het milieu beschermt. Daarom investeerde zij in een bijna energieneutraal renovatieproject.

Totale investeringen en EU-financiering

De totale investering voor het project „Renovatie van het sociale woningbouwproject Rozendreef” bedraagt 1 628 398 EUR, waarvan 651 359 EUR is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de EU via het operationeel programma „Vlaanderen” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Koolstofarme economie”.

 

Ontwerpdatum

08/01/2020