‘Realtime’ medisch monitoringsapparaat belooft verbetering in patiëntenzorg in België, Nederland

Experts op het gebied van gezondheid en IT, en technici uit België en Nederland hebben een wearable ontwikkeld waarmee de vitale functies van ziekenhuispatiënten doorlopend en in realtime kunnen worden gemonitord. De innovatie wordt getest en gedemonstreerd via het ‘wearIT4health’-project. Het apparaatje levert betrouwbare gegevens aan waarmee effectiever een diagnose kan worden gesteld bij de patiënt, en verlost medisch personeel van de taak vitale functies, zoals de hartslag en temperatuur, op te nemen. Het apparaat wordt beoordeeld in ziekenhuizen in de grensregio Maas-Rijn.

Extra tools

 
The wearable device monitors hospital patients’ vital signs in real time. ©wearIT4health The wearable device monitors hospital patients’ vital signs in real time. ©wearIT4health

" In dit ambitieuze project vormen het opnieuw centraal stellen van de patiënt in het gezondheidszorgsysteem en het garanderen van optimale follow-up bij de opgenomen patiënt de grote uitdaging. "

Annick Pierrard, projectcoördinator

Het apparaatje is een draagbare, draadloze en comfortabele monitor met meerdere sensoren, die compatibel is met de IT-infrastructuur van ziekenhuizen in de grensregio. Het is zodanig ontwikkeld dat patiënten het gedurende hun gehele verblijf in het ziekenhuis kunnen dragen. Gegevens worden ononderbroken vastgelegd terwijl ze rondlopen, van de ene naar de andere zorgafdeling gaan of in het restaurant een maaltijd nuttigen.

Risico beoordelen

Vijf vitale functies kunnen in bijna realtime worden vastgelegd: hartslag, zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, verandering in bloeddruk en in huidtemperatuur. Een algoritme voor een vroegtijdige waarschuwingsscore (Early Warning Score, EWS) dat via dit project is ontwikkeld, helpt artsen de grote hoeveelheden door het apparaat gegenereerde gegevens te interpreteren. Daarnaast wordt een voorspellend model ontwikkeld om medisch personeel te informeren over het risico op bijvoorbeeld een hartaanval.

De gegevens worden automatisch geannoteerd en in het elektronisch medisch dossier van de patiënt opgenomen, om verplegend personeel een deel van hun dagelijkse registratietaken uit handen te nemen. De arts kan opmerkingen toevoegen en de gegevens selecteren die het belangrijkste zijn voor het dossier van de patiënt.

Het systeem is een gezamenlijke ontwikkeling van technologieproviders en ziekenhuizen. Gezondheidszorgprofessionals zijn betrokken bij de goedkeuring van de verschillende ontwikkelingsstappen. Ondertussen hielden IT-specialisten zich bezig met de softwareontwikkeling om het systeem in de bestaande infrastructuur te integreren. In het laboratorium werden tests uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het systeem veilig is en de vereiste verificatie kan verkrijgen. Deze stap werd gevolgd door tests in ziekenhuizen, waarbij circa 60 patiënten betrokken waren.

Verhandelbaar product

Als het testen is voltooid, wordt het prototype overgedragen aan een bedrijf dat het apparaat als commercieel product op de markt zal brengen. Een netwerk van middelgrote en kleine bedrijven en kantoren voor technologieoverdracht uit de grensregio helpt bij de voorbereiding voor productie en commercialisering. Het projectteam werd geadviseerd door een aantal experts, waaronder leden van de medische raad, bedrijfsadviseurs en juristen op het gebied van octrooibescherming.

Totale investeringen en EU-financiering

De totale investering van het project „wearIT4health” bedraagt 4 617 464 EUR. Daarvan wordt 2 308 732 EUR bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het operationele programma „Interreg V-A – Euregio Maas-Rijn (België – Duitsland – Nederland)” voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering valt onder de prioriteit „Onderzoek en innovatie”.

 

Ontwerpdatum

04/02/2020