Bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel

Het project Dev'Up Team, dat wordt uitgevoerd door de Brusselse Federatie van Ondernemingen voor Aangepast Werk (Febrap), heeft tot doel de Brusselse ondernemingen voor aangepast werk te helpen bij het identificeren en ontwikkelen van nieuwe activiteiten om hen in staat te stellen hun sociale doelstelling te verwezenlijken.

Extra tools

 
Dev’Up Team aims to develop or diversify the activities of 11 adapted work companies in Brussels in order to support job retention among disabled people. ©CC0 Creative Commons Dev’Up Team aims to develop or diversify the activities of 11 adapted work companies in Brussels in order to support job retention among disabled people. ©CC0 Creative Commons

" Achtendertig innovatieve projecten werden ondersteund om de werkgelegenheid voor mensen met een handicap te bevorderen. Maar daarnaast heeft dit project het mogelijk gemaakt om het ondernemerschap te stimuleren en het management van sociale ondernemingen instrumenten aan te reiken om het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten beter te beheren. "

Michaël Lans, Coördinator Dev’Up Team

Dev’up Team wil de activiteiten van de elf Brusselse bedrijven voor aangepast werk (ETA - beschutte werkplaatsen) ontwikkelen of diversifiëren om het behoud van personen met een handicap op de arbeidsmarkt aan te moedigen en een dynamiek te ontwikkelen in deze bedrijven die de ontwikkeling van nieuwe economische opportuniteiten en bijgevolg de ontwikkeling van de tewerkstelling van dit soort werknemers bevordert.

Het project bestaat uit het zoeken van nieuwe economische activiteiten door een team van projectontwikkelaars, het analyseren van de behoefte aan opleiding om ondernemingszin en innovatie te ontwikkelen en het implementeren van deze opleidingen.

Concurrentie en werkloosheid bestrijden

Bedrijven voor aangepast werk zijn bedrijven in de sociale economie die zich richten op het in dienst nemen van mensen met een handicap. De middelen om deze doelstelling te halen zijn van economische aard. Zij bieden inderdaad diensten en producten aan op concurrerende markten op een marktgerichte manier. In de beroepen op het gebied van de eenvoudige afhandeling, die voornamelijk door de minder autonome werknemers worden uitgeoefend, hebben de ETA's te maken met externe concurrentie waarmee ze niet kunnen concurreren, zoals werk in het gevangeniswezen, de ontwikkeling van de mechanisering van repetitieve taken of de goedkope arbeidskrachten in opkomende landen. Ook binnen de sector zelf hebben ze te maken met zeer hevige concurrentie.

Het dienstenaanbod van de ETA's is relatief stabiel door de maximale tewerkstellingsquota die door de drie Belgische gewesten zijn vastgesteld, maar de vraag is aanzienlijk verminderd. De toenemende schaarste aan beroepen in onderaanneming heeft een impact gehad op de prijzen van de ETA's, die "zich schrap zetten" door een beroep te doen op hun reserves om deze situatie op de middellange termijn te overleven. De ETA's proberen hun activiteiten te diversifiëren om het aantal banen te behouden, maar verschillende economische indicatoren wijzen erop dat deze inspanningen alleen maar lijken te leiden tot een vertraging van het banenverlies of van het aantal dagen economische werkloosheid bij de doelgroep. 

Diensten bundelen

Het project beoogt de ontwikkeling van de activiteiten van elf door de Franse Gemeenschapscommissie gesubsidieerde ETA's om mensen met een handicap aan het werk te houden en nieuwe, duurzamere banen te creëren. Daartoe heeft zij een team van projectontwikkelaars en geïndividualiseerde coaching ter beschikking gesteld om de ondernemersvaardigheden in verband met innovatie van elk van de elf ETA-managementteams te verbeteren. Deze bundeling tussen de elf ETA's van de diensten van een R&D-cel is volledig innovatief.

Zo werd een opleiding op maat van de Solvay Brussels School gevolgd door het management van tien bedrijven met aangepast werk. Daarnaast werden 38 projecten ondersteund namens elf ETA's, waarvan meer dan de helft is "uitgevoerd" of wordt uitgevoerd. Deze structuren bieden werk aan bijna 1.390 gehandicapte werknemers en bijna 250 begeleiders.

Werkgelegenheid scheppen

Voor de uitvoering van dit project heeft het Dev'Up Team rechtstreeks 2,7 FTE's gerekruteerd voor een periode van twee en een half jaar. Het is echter moeilijk te kwantificeren hoeveel banen er op dit moment rechtstreeks door het project worden gecreëerd, omdat alle activiteiten die van start gaan nog in de kinderschoenen staan en pas in de komende jaren hun volledige potentieel zullen bereiken. In optimistische scenario's heeft dit project honderd banen gecreëerd of omgezet, waarvan negentig voor mensen met een handicap.

Totale investering en Europese financiering

Voor het "Dev'up Team-Febrap-project" is in totaal 720 365 EUR geïnvesteerd; de bijdrage van het Cohesiefonds bedraagt 300 000 EUR in het kader van het samenwerkingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de programmeringsperiode 2014-2020. De investering kadert binnen de prioriteit “Jobs, Growth and Investment”

Ontwerpdatum

19/09/2019