BATIC2: Ondersteuning van bio-ecologisch bouwen in Frankrijk en België

De doelstelling van het project Batic2 is het bevorderen van de economische ontwikkeling van kmo's in de sector van de ecologische bouw aan beide zijden van de Frans-Belgische grens door ervaringen en beste praktijken op dit gebied uit te wisselen.

Extra tools

 
Fresco of the BATIC2 project. ©BATICC2, 2017 Fresco of the BATIC2 project. ©BATICC2, 2017

" We moeten de vooroordelen overwinnen dat bio-ecologische materialen niet betrouwbaar zouden zijn. Van hennep, leem, stro, hout en vlas vervaardigde bouwwerken zijn nog niet zo bekend, maar gezien de talrijke voordelen van deze materialen moeten ze wel in overweging worden genomen. "

Laura Moretti, projectcoördinator

Uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling hebben de belangstelling en urgentie aangewakkerd voor korte ketens en we moeten onze manier van bouwen en consumeren op verschillende gebieden, waaronder de bouw, herzien.

De toepassing van korte ketens vraagt om een goed geïntegreerd beheer en strategie. Technische en algemene partners bundelen hun krachten om vraag en aanbod voor ecologisch bouwmateriaal beter op elkaar af te stemmen en kmo's een breed scala aan diensten aan te bieden door hen overal bij hun ontwikkeling te ondersteunen. Hierbij gebruiken zij methoden die zijn gebaseerd op het bundelen van middelen van actoren waarbij kennis en technieken worden gedeeld.

Netwerken en korte ketens versterken

Allereerst moeten ervoor zorgen dat economische actoren in de bouwsector hun bedrijfsmodellen in de juiste richting zetten om aan de vraag naar korte ketens in de markt te voldoen. We moeten voorbeelden vinden om actoren in de regio te inspireren, de opkomst van nieuwe activiteiten stimuleren en deze in de grensstreek uitvoeren. We ondersteunen kmo's en projectleiders om korte ketens te ontwikkelen (individuele of collectieve ondersteuning: opleiding, seminars, persoonlijke begeleiding, enz.) om de vaardigheden in de regio te verbeteren. Innovaties van kmo's die in korte ketens werken, krijgen ondersteuning en er worden gemeenschappelijke grensoverschrijdende tools ontwikkeld. Het doel is de bestaande netwerken te versterken en nieuwe netwerken op te zetten.

Verder werken we aan sensibilisering om de vraag van actoren zoals particuliere projectontwikkelaars, overheden en bestekschrijvers te stimuleren. We moeten hen aanmoedigen lokale middelen te gebruiken en hen de middelen geven (bestekken met bio-ecologische materialen opstellen, ontmoetingen tussen particuliere en professionele actoren en andere grensoverschrijdende tools).

Knowhow benutten

Voor een goed functionerende markt en grensoverschrijdende handel moeten vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Hier komt het benutten van knowhow goed van pas, die dankzij de individuele ondersteuning volledig in de groeistrategie van de onderneming wordt geïntegreerd. Deze module legt zich ook toe op het ontwikkelen van een echte netwerkmarketing om de vraag naar en de kennis van bio-ecologische materialen te vergroten.

Tot op heden zijn de volgende resultaten bereikt:

  • Deelname aan de vakbeurs Bois&Habitat met een gezamenlijke stand om de bedrijven in de grenssteek onder de aandacht te brengen;
  • Organisatie van Journée du Bâtiment Public Durable (Dag van het duurzame overheidsgebouw) om de overheidssector via B2B's bewust te maken van het gebruik van bio-ecologische materialen in bestekken;
  • Opzetten van een promotietour met demonstratie van bio-ecologische materialen;
  • Opstellen van technische gegevensbladen zodat professionals deze materialen op aanvraag van particulieren kunnen gebruiken;
  • Reizen en bezoeken aan opvallende plaatsen en werven;
  • Oprichting van werkgroepen om na te denken over de behoeften en de markt van bedrijven in de sector;
  • Opleiding van bedrijven in het gebruik van bio-ecologische materialen.

Totale investering en EU-financiering

De totale investering voor het project „Batic2 – een grensoverschrijdend economisch centrum voor de valorisatie en de ontwikkeling van korte ketens in ecologisch bouwen“ bedraagt 2 078 851 euro, waarvan 1 039 425 euro is bijgedragen door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling via het samenwerkingsprogramma „INTERREG V-programma France-Wallonie-Vlaanderen“ voor de programmeringsperiode 2014-2020. Deze investeringen maken deel uit van de prioriteit „European Territorial Cooperation".

 

Ontwerpdatum

26/07/2019