Territoriale cohesie

Al sinds 1986 streeft het cohesiebeleid ernaar de economische en sociale samenhang van de EU te vergroten, maar het verdrag van Lissabon en de Europa 2020-strategie hebben een derde dimensie toegevoegd: territoriale cohesie.

Dit onderwerp staat sinds begin jaren '90 op de agenda en de vormgeving van de openbare ruimte in Europa is een thema dat met elke uitbreiding van de EU aan belang wint.

Belangrijkste kwesties

Hoe kunnen we

 • voortbouwen op de sterke punten van elk gebied om een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van de EU als geheel tot stand te brengen?
 • concentratie in goede banen leiden? Steden hebben voor- en nadelen: ze werken innovatie en productiviteitsgroei in de hand, maar leiden ook tot milieuvervuiling en sociaal isolement.
 • regio's onderling beter verbinden? Waar de Europeanen ook wonen, ze zouden toegang moeten hebben tot openbare dienstverlening, degelijk vervoer, betrouwbare energievoorziening en breedbandinternet.
 • samenwerking verbeteren? Omdat de gevolgen van klimaatverandering en verkeersproblemen niet ophouden bij de administratieve grenzen, zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen landen en regio's nodig. De EU-strategie voor het Oostzeegebied English en de EU-strategie voor de Donau-regio English zijn voorbeelden van een nieuwe macro-regionale benadering.
 • Urban-Rural linkages en

Het groenboek over territoriale cohesie pdf (2008) markeerde het begin van een breed overleg dat nog steeds voortgaat met deskundigen uit heel Europa. Territoriale cohesie wordt vanaf 2013 een integraal onderdeel van het cohesiebeleid.

Op welke manier kan het cohesiebeleid bijdragen tot grotere territoriale cohesie?

 • door middel van een functionele en geïntegreerde benadering van de ruimte waarin de Europese burgers wonen en werken
 • door een meer plaatsgebonden beleid en en door een betere coördinatie van het beleid, of dat nu Europees, nationaal, regionaal of lokaal is
 • regio's moeten beter samenwerken voor de eenwording van Europa
 • een betere kennis van regio's draagt bij tot de ontwikkeling ervan

Achtergrondmateriaal

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminars