Belangrijkste resultaten van het regionaal beleid 2014-2020

Het cohesiebeleid, gefinancierd door het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds, is in de periode 2014-2020 de grootste bron van directe investeringen uit de EU-begroting. Deze drie fondsen maken een totale investering van 485 miljard euro mogelijk met 355 miljard euro aan EU-begrotingsfinanciering.

Hieronder volgt een presentatie van geselecteerde investeringsdoelen en de vooruitgang die tot nu toe is geboekt bij het bereiken van deze doelen, ingedeeld onder de drie kopjes:

Met het filter kunt u de specifieke bijdragen per land bekijken.


De tekst hieronder gaat voornamelijk over streefwaarden eind 2017 (tenzij anders vermeld). Op het opendataplatform van het ESI-fondsenstaat een uitgebreide presentatie over de reikwijdte van de financiering en het bereiken van de investeringsdoelstellingen met grafieken per thema, land, programma en per fonds.

De indicatoren weerspiegelen:

  • de doelstellingen die zijn vastgesteld in de goedgekeurde programma’s en de informatie die jaarlijks over de uitvoering van die programma’s wordt gerapporteerd
  • de indicatorprognoses voor geselecteerde projecten
  • de toegepaste waarden

 

Een slim Europa

Er worden aanzienlijke EFRO-middelen toegewezen voor de versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, voor betere toegang tot de digitale economie en IT diensten en om het concurrentievermogen van het mkb te vergroten. Hieronder presenteren we een selectie van de belangrijkste investeringsindicatoren.

Bedrijven krijgen steun

Het EFRO verschaft aanzienlijke steun aan Europese bedrijven. Meer dan 1,1 miljoen ondernemingen (vooral in het mkb) komen in aanmerking voor steun, wat neerkomt op zo’n 4 % van alle Europese ondernemingen in 2016.

 

Banen creëren in bedrijven

EFRO-investeringen leveren ongeveer 420.000 nieuwe banen op, waarvan 58 % in het VK, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Portugal. In deze landen zal naar verwachting meer dan 80 % van de nieuwe banen in het mkb worden gecreëerd.

 

Nieuwe bedrijven krijgen steun

Ongeveer 160.000 nieuwe bedrijven krijgen steun van het EFRO om te starten en hun activiteiten uit te breiden. 40 % van deze bedrijven zit in het VK en 30 % in Frankrijk.
Om een beeld te geven: dit is zo'n 6 % van de totale hoeveelheid nieuwe bedrijven in de EU (ondernemingen van maximaal 5 jaar oud) in 2016.

 

Onderzoekers krijgen betere onderzoeksfaciliteiten

Investeringen in onderzoek & innovatie is een centrale doelstelling voor EFRO-investeringen: 130 000 onderzoekers krijgen toegang tot betere infrastructuurfaciliteiten voor onderzoek. Dit is 3 % van alle Europese onderzoekers en is net zoveel als alle onderzoekers in Zweden en Luxemburg bij elkaar (2017).

 

Huishoudens krijgen betere toegang tot breedband

Nog eens 14,5 miljoen huishoudens krijgen toegang tot breedband van ten minste 30 Mbps, waarvan 68 % in Spanje, Griekenland en Italië. In Spanje komt dit streefcijfer overeen met 25 % van alle huishoudens.
Als je naar heel Europa kijkt, hebben 33,2 miljoen huishoudens geen toegang tot breedband van ten minste 30 Mbps (2017).

 

Een duurzaam Europa

Investeringen ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren, milieubehoud en milieubescherming, ter bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen en aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer staan centraal in de investeringen van het EFRO en het CF om een groener Europa te smeden. Hieronder presenteren we een selectie van de belangrijkste investeringsindicatoren.

Nieuwe capaciteit aan hernieuwbare energie

Het EFRO en het CF ondersteunen een extra capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie van 6.700 MW. Om een beeld te geven: 6.700 MW is goed voor zo'n 40 % van de jaarlijkse extra capaciteit voor hernieuwbare energie in de EU.

 

Energieverbruik in openbare gebouwen verminderen

In openbare gebouwen die steun krijgen, wordt een energiebesparing van 4.827 GWh/jaar gepland. Om een beeld te geven: deze besparing komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 900.000 huishoudens.

 

Mensen krijgen beter drinkwater

Dankzij investeringen uit het EFRO en het CF krijgen 12,5 miljoen mensen toegang tot een nieuwe of betere watervoorziening. 80 % van de beoogde begunstigden woont in Roemenië, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland. Het percentage Roemenen dat hiervan profiteert bedraagt 17 % van de nationale bevolking.
Om een beeld te geven: naar schatting 18,1 miljoen EU-burgers hebben geen toegang tot een watervoorziening (2015).

 

Mensen krijgen betere afvalwaterverwerking

Nog eens 17 miljoen mensen zullen profiteren van nieuwe of betere afvalwaterverwerking. Ongeveer 50 % van de beoogde begunstigden zijn te vinden in Italië, Spanje en Polen. De Italianen die profiteren van de toegewezen EFRO- en CF-middelen vormen 7 % van de totale bevolking.
Om een beeld te geven: naar schatting 21,3 miljoen EU-burgers zijn niet aangesloten op afvalwaterverwerking (2015).

 

Spoorlijnen renoveren of moderniseren

Dankzij investeringen uit het EFRO en het CF wordt er in heel Europa 6 900 km spoorlijn aangelegd, gerenoveerd of gemoderniseerd. Hiervan ligt 73 % in Polen, Spanje, Roemenië en Hongarije. Met investeringen uit het EFRO en het CF wordt 12 % van het hele Poolse spoorwegennet aangelegd, gerenoveerd of gemoderniseerd.
De 4.500 km spoorlijn (per 12/2018) voor de TEN-T-doelstelling vormt 69 % van de totale doelstelling aan spoorlijnrenovaties.

 

Wegen aanleggen of moderniseren

Het EFRO en het CF ondersteunen de aanleg, renovatie of modernisering van 13 100 km aan wegen in de Europese Unie, waarvan 57 % in Polen, Roemenië en Tsjechië.
TEN-T-trajecten zijn goed voor 2.780 km (21 %) van de totale doelstelling voor de aanleg of modernisering van wegen.

 

Een inclusief Europa

De bevordering van duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid, sociale integratie, bestrijding van armoede en discriminatie en investeringen in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden vormen in de periode 2014-2020 de belangrijkste sociale pijlers van het ESF en het EFRO. Hieronder presenteren we een selectie van de belangrijkste investeringsindicatoren.

ESF/YEI-deelnemers, ondersteuning en sociale inclusie in onderwijs, opleiding en het krijgen van werk

 

Betere infrastructuur voor kinderopvang of onderwijs

6,9 miljoen studenten krijgen toegang tot een betere onderwijsinfrastructuur. In Italië profiteert 72 % van de leerlingen en studenten van de renovatie van de infrastructuur.
Europese studenten jonger dan 15 jaar zijn op EU-niveau goed voor 62,2 miljoen studenten (2016).

 

Betere gezondheidszorg voor de mensen

Dankzij investeringen uit het EFRO profiteren meer dan 46,9 miljoen mensen van betere gezondheidszorg, 50 % hiervan zijn Spanjaarden en Polen. In Polen krijgt 38 % van de totale bevolking betere zorg.

 

Mensen profiteren van geïntegreerde stedelijke strategieën

45 miljoen mensen wonen in gebieden met geïntegreerde stedelijke strategieën, waarvan 60 % in Frankrijk, Hongarije en Duitsland. In Frankrijk en Hongarije profiteert respectievelijk 21 % en 74 % van de bevolking van deze strategieën.