Bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan werkgelegenheid en groei, het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie

De ESI-fondsen zijn het belangrijkste beleidsinstrument voor investeringen van de EU: in totaal is 454 miljard euro uit de EU-begroting toegewezen aan investeringen in meer dan 500 programma's. Samen met nationale medefinanciering voor een bedrag van 183 miljard euro lopen de totale investeringen op tot 637 miljard euro. Met deze begroting worden de ESI-fondsen steeds belangrijker voor de medefinanciering van overheidsinvesteringen. Tegelijkertijd compenseren ze het verlies aan nationale en regionale investeringen ten gevolge van de crisis. Tussen 2014 en 2016 zullen de fondsen naar verwachting gemiddeld ongeveer 14 % van de totale overheidsinvesteringen uitmaken, een aandeel dat in sommige lidstaten kan oplopen tot 70 %.

Meer dan 120 miljard euro aan ESI-fondsen zullen strategisch worden geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, steun aan kleine bedrijven en digitale technologieën om zo bij te dragen aan de realisatie van de EU-doelstellingen voor slimme groei. De fondsen zijn ook van essentieel belang voor de duurzame groei van de EU. Met 193 miljard euro, de hoogste EU-begroting ooit voor investeringen in energie, milieu, klimaat en duurzaam vervoer, zullen de programma's een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling om Europa op weg te helpen naar een koolstofarme economie.

De ESI-fondsen zullen worden aangewend voor investeringen in breedbandnetwerken en belangrijke vervoers- en watervoorzieningsinfrastructuur, en voor investeringen in onderwijs en opleiding, sociale insluiting en het professioneel aanpassingsvermogen van de Europese werknemers. Daarnaast zullen met de fondsen rechtstreeks twee miljoen ondernemingen in heel Europa worden gesteund om hun concurrentievermogen te versterken en hen te helpen bij de ontwikkeling van vernieuwende producten en het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.

Bovendien zullen de ESI-fondsen, als essentieel onderdeel van het investeringsplan voor Europa en in aanvulling op het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), helpen bij het mobiliseren van investeringen, en zullen ze structurele hervormingen steunen, private financiering aantrekken, tekortkomingen van de markt opvangen en het investeringsklimaat verbeteren.

De komende acht jaar moeten 456 nationale en regionale programma's en 79 programma's voor interregionale samenwerking onder de ESI-fondsen zorgen voor een kritieke massa voor investeringen in belangrijke groeidomeinen, om zo een positieve bijdrage te leveren aan de EU-economie.

De mededeling „Investeren in werkgelegenheid en groei – maximalisering van de bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen” biedt een overzicht van wat de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) naar verwachting zullen te realiseren tijdens de periode 2014-2020, in hun rechtstreekse bijdrage aan de EU-doelstellingen inzake werkgelegenheid en groei, het investeringsplan en de prioriteiten van de Commissie. De mededeling toont ook de resultaten van de onderhandelingen met alle lidstaten over de partnerschapsovereenkomsten en de programma's.

 • Investeren in werkgelegenheid en groei – maximalisering van de bijdrage van de Europese structuur- en investeringsfondsen en pdf
 • Europese territoriale samenwerking / INTERREG en pdf
 • Informatie op nationaal niveau en pdf
 • Beoordeling en timing en pdf

Investeringsgebieden:

 • Werkgelegenheid, groei en investeringen de en fr itbgesropdf
 • Digitale eengemaakte markt de en fritbgesro pdf
 • Energie-unie en klimaat de en fritbgesro pdf
 • Interne markt de en fritbgesro pdf
 • Economische en monetaire unie de en fritbgesro pdf
 • Justitie en grondrechten de en fritbgesro pdf
 • Migratie de en fritbgesro pdf

Datavisualisatie en achtergrondgegevens

Werkgelegenheid, groei en investeringen de en fritbgesropdf


Digitale eengemaakte markt de en fritbgesro pdf


Energie-unie en klimaat de en fritbgesro pdf


Interne markt de en fritbgesro pdf


Economische en monetaire unie de en fritbgesro pdf


Justitie en grondrechten de en fritbgesro pdf


Complementariteit tussen ESI-fondsen en EFSI

 • Complementariteit tussen Europese structuur- en investeringsfondsen en Europees Fonds voor strategische investeringen: het verzekeren van coördinatie, synergieën en complementariteit en pdf - Overzicht bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

De ESI-fondsen omvatten: