Geschiedenis van het beleid

Extra tools

 

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - na de toetreding van Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986) worden de structuurfondsen ondergebracht bij het cohesiebeleid, dat is gebaseerd op de volgende beginselen:
  • nadruk op de armste, minst ontwikkelde gebieden
  • programmering over meerdere jaren
  • investeringen moeten deel uitmaken van een globale strategie
  • grotere rol voor plaatselijke en regionale partners
 • Budget: 64 miljard ECU

1994 - 1999

 • 1993 - het verdrag van Maastricht introduceert drie nieuwigheden:
 • 1993 - oprichting van het financieringsinstrument voor structurele aanpassingen in de visserij
 • 1994-99 - het bedrag voor de structuur- en cohesiefondsen wordt verdubbeld tot een derde van de totale EU-begroting.
 • 1995 - na de toetreding van Finland en Zweden wordt een speciale doelstelling gecreëerd voor dunbevolkte gebieden.
 • Budget: 168 miljard ECU

2000 - 2006

 • 2000 - de 'Lissabonstrategie' ziet het licht: meer nadruk op groei, banen en innovatie; in het verlengde hiervan komen er nieuwe prioriteiten voor het cohesiebeleid.
 • 2000-04 - het instrument voor voorbereiding op het EU-lidmaatschap biedt landen die op de wachtlijst staan voor toetreding tot de EU, financiële steun en know-how
 • 2004 - uitbreiding met tien nieuwe landen: de bevolking van de EU stijgt met 20%, het bbp slechts met 5%
 • budget: € 213 miljard euro voor de toenmalige vijftien, leden € 22 miljard voor de tien nieuwe leden (periode 2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Europese Unie
 • 2013: Kroatië wordt lid van de Europese Unie
 • Vereenvoudigde regels en structuren
 • Nadruk op transparantie en communicatie en nog meer focus op groei en werkgelegenheid als belangrijkste onderdelen van hervorming
 • Belangrijke investeringsgebieden (25 % van de begroting gereserveerd voor onderzoek en innovatie, en 30 % voor milieu-infrastructuur en maatregelen om klimaatverandering te bestrijden)
 • Begroting: 347 miljard EUR
 • Resultaten

2014 - 2020