Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transport

De EU heeft een wettelijk kader voor de transportsector in het leven geroepen, dat gericht is op het bevorderen van het vrije verkeer van personen en goederen in de gehele Unie. Overeenkomstig het EG-Verdrag zijn de in dit kader doorgevoerde maatregelen onder meer:

 • gemeenschappelijke voorschriften die gelden voor internationaal transport naar of van het grondgebied van een lidstaat of op doorreis in het grondgebied van een of meer lidstaten;
 • de omstandigheden waaronder de niet-ingezeten vervoerders transportdiensten in een lidstaat kunnen verrichten;
 • maatregelen ter verbetering van de transportveiligheid, alsmede overige passende bepalingen.

Het gemeenschappelijk vervoersbeleid bevordert niet alleen een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) binnen de gehele EU, maar ondersteunt ook een duurzaam vervoersnetwerk, rekening houdende met milieuoverwegingen. TEN-T omvat het wegtransport, de waterwegen en de zeehavens, evenals het Europees hogesnelheidsspoornet.

Het cohesiebeleid ondersteunt het transportbeleid van de EU door middel van de aanleg van infrastructuur en de financiering van projecten voor bijvoorbeeld stedelijk transport, multimodaal transport en intelligente transportsystemen.