Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Transnationale samenwerking

Transnationale samenwerking stimuleert zeer geïntegreerde partnerschappen waarvan de werking verder reikt dan de nationale grenzen in een transnationaal samenwerkingsgebied. Dergelijke partnerschappen strekken zich uit over en vertegenwoordigen verschillende niveaus van overheid en bestuur, omvatten instanties uit zowel de publieke als de private sector en omslaan verschillende beleidsterreinen.

Er zijn 15 transnationale samenwerkingsgebieden in de EU. Onder bepaalde omstandigheden kunnen gebiedsdelen in externe buurlanden ook deel uitmaken van een transnationaal samenwerkingsgebied en profiteren van de financiering uit hoofde van het cohesiebeleid.

Door middel van deze partnerschappen kunnen transnationale samenwerkingsprojecten gezamenlijke oplossingen ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren voor gemeenschappelijke problemen en voor uitdagingen die intrinsiek zijn aan een groot deel van het gebied waar de transnationale samenwerking zich op richt. Er ligt een sterke nadruk op de transnationale werkafspraken van projecten en op de transnationale dimensie van de geplande resultaten.

Projecten moeten in de regel bijdragen aan een langetermijnvisie, een groot idee als bron voor strategische actie, bv. op het vlak van voedselbescherming, maritiem beleid, intermodale transportcorridors, stedelijke en plattelandsnetwerken, en onderling verbonden transnationale innovatiesystemen.

Transnationale samenwerkingsprogramma´s worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op grond van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking van het cohesiebeleid. In de programmeringsperiode 2014-2020 is ruim 2,1 miljard EUR gereserveerd voor transnationale samenwerking in de vorm van Interreg V-B-financiering.