Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Technische ondersteuning

Er wordt technische ondersteuning geboden aan alle belanghebbenden die programma´s en projecten uitvoeren die door de Commissie worden gefinancierd. Op grond van het cohesiebeleid van de Europese Unie kan dergelijke ondersteuning worden gebruikt als betaling voor voorbereidings-, beheers-, evaluatie-, toezichts-, audit- en controlewerkzaamheden.

Het geld voor dergelijke activiteiten wordt beschikbaar gemaakt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds.

De EU-voorschriften stellen een limiet aan het aandeel aan financiering afkomstig uit operationele programma´s welke kan worden toegewezen aan technische ondersteuning. Indien het initiatief tot die technische ondersteuning wordt genomen door of namens de Commissie, bedraagt het plafond 0,35 % van de jaarlijkse bijdrage voor elk fonds. Indien de technische ondersteuning afkomstig is van de lidstaten, bedraagt dit plafond 4 %.