Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Staatssteun

De voorschriften van de Europese Unie inzake staatssteun zijn doorgevoerd om te zorgen dat middelen in staatseigendom niet worden ingezet om de mededinging te verstoren of om oneerlijk voordeel te creëren op de Europese interne markt.

Staatsteun is een voordeel dat door een regering wordt geboden en dat een onderneming een oneerlijk concurrentievoordeel kan geven ten opzichte van haar commerciële mededingers. Degelijke staatssteun kan op verschillende manieren worden geboden, zoals door middel van het toewijzen van subsidies, het bieden van rentesubsidies en belastingvoordelen of het inkopen van goederen en diensten tegen gunstige voorwaarden.

Op grond van de EU-regels is staatssteun over het algemeen verboden, tenzij deze onder bepaalde omstandigheden met betrekking tot de economische ontwikkeling kan worden gerechtvaardigd. De Commissie is belast met de taak om te zorgen dat de regels inzake staatssteun in alle lidstaten op eendere wijze worden toegepast en nageleefd. De operationele programma´s voor regionale ontwikkeling zijn onderworpen aan deze regels inzake staatssteun.