Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Gedeeld beheer

Er zijn twee soorten EU-financiering: fondsen die centraal en rechtstreeks door de Europese Commissie worden beheerd, bv. voor onderzoek, en fondsen waarvan het beheer wordt gedeeld tussen de EU en de lidstaten, bv. de structuurfondsen en het Cohesiefonds. Van deze laatste fondsen laat de EU het beheer over aan de lidstaten. De overgrote meerderheid van de EU-uitgaven betreft fondsen die onder het gedeelde beheer van de EU en de lidstaten vallen.

Voor fondsen in 'gedeeld beheer' laat de Commissie momenteel de uitvoering van de programma´s op nationaal niveau over aan de lidstaten. De lidstaten wijzen vervolgens de fondsen toe aan de eindbegunstigden (bv. ondernemingen, landbouwbedrijven, gemeenten enz.). Het is primair de verantwoordelijkheid van de lidstaat om een beheers- en controlesysteem op te zetten dat voldoet aan de vereisten van de verordeningen, en om op deze manier te zorgen dat dit systeem effectief functioneert en tevens onregelmatigheden te voorkomen, te ontdekken en te corrigeren. De Commissie vertolkt een toezichthoudende rol door te verifiëren dat de regelingen met betrekking tot het beheers- en controlesysteem conform de voorschriften zijn. Dit doet zij door het effectieve functioneren van het systeem te controleren en waar nodig financiële correcties aan te brengen.

Meer informatie