Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

RegioStars-prijzen

De 'RegioStars'-prijzen zijn bedoeld om de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen de Europese regio´s te bevorderen en op deze manier de innovatie een extra impuls te geven.

De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd en is erop gericht regionale ontwikkelingsprojecten die uit hoofde van het regionaal beleid van de EU steun ontvangen, te ontdekken en over het voetlicht te brengen. De prijzen zetten originele en innovatieve projecten die andere regio´s kunnen inspireren, in de schijnwerpers. Daarbij gaat het om gebieden als innovatie binnen het mkb, bio-economie en duurzaam stedelijk vervoer.

Om te worden genomineerd moeten de projecten in ieder geval innovatief zijn en duidelijk blijk geven van hun duurzame signatuur. Daarnaast moet worden aangetoond dat ze een positieve bijdrage hebben geleverd aan de economie van de regio. Ook moeten ze tot resultaten hebben geleid die de lokale, regionale en interregionale partnerschappen hebben versterkt.

Meer informatie