Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

De doelstelling van regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid

Dit was een van de drie prioritaire doelstellingen binnen het Europees cohesiebeleid voor de periode 2007-2013. Aan de hand van deze doelstelling wilde men het concurrentievermogen en de aantrekkelijkheid, en dus ook de werkgelegenheid, vergroten van regio´s die niet onder de convergentiedoelstelling vielen (die bestemd was voor de meest achtergestelde regio´s). De opzet was om regio´s te helpen te anticiperen op economische en sociale veranderingen, alsmede om innovatie, ondernemerschap, milieubescherming, toegankelijkheid, aanpassingsvermogen en de ontwikkeling van inclusieve arbeidsmarkten te bevorderen. Het beleid werd gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF).

In de programmeringsperiode 2014-2020 krijgen de regio´s die voorheen onder de doelstelling van regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid vielen, financiering in hun hoedanigheid van meer ontwikkelde of overgangsregio.