Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Terugvordering van fondsen

Er zijn drie omstandigheden waarin de Europese Commissie de desbetreffende lidstaten moet vragen om terugbetaling van de structuur- en investeringsfondsen (terugvordering).

Allereerst vindt er terugvordering plaats wanneer niet alle financiële bijdragen aan de desbetreffende lidstaten nodig zijn geweest. Op basis van de financiële voorschriften moeten dergelijke geldbedragen worden teruggevorderd.

Ten tweede vereisen de financiële voorschriften van de EU dat fondsen worden teruggevorderd wanneer deze zijn ontvangen voor een structurele operatie die reeds was afgerond.

Ten derde heeft de Europese Commissie het recht om de desbetreffende lidstaten om terugbetaling te vragen indien de middelen uit de structuur- en investeringsfondsen van de EU worden misbruikt als gevolg van fraude of nalatigheid.

Om het geld terug te krijgen kunnen de in de EU-wetgeving vastgelegde terugvorderingsprocedures worden ingesteld. Met betrekking tot de fondsen uit hoofde van het cohesiebeleid stelt de certificerende instantie voor elk operationeel programma uitgavenstaten en betalingsverzoeken op, die naar de Europese Commissie worden opgestuurd. De instantie dient eveneens de precieze uitgaven van de financiering te certificeren en te beoordelen of de desbetreffende EU-voorschriften en -verordeningen zijn nageleefd.

In het geval zich problemen voordoen – ontdekt op basis van verschillen in de rekeningen of door inspecties van de Commissie of overige instanties – dient de certificerende instantie toezicht te houden op de terugvordering van de financiering. Indien nodig, wordt gebruikgemaakt van het plaatselijke rechtstelsel om terugbetaling af te dwingen.

Meer informatie