Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Comité van de Regio’s

Het Comité van de Regio’s is een adviesorgaan waarbinnen lokale en regionale autoriteiten kunnen deelnemen aan de wetgevende werkzaamheden van de EU.

De 353 leden van het Comité bestaan doorgaans uit gekozen lokale en regionale politici, leiders van regionale regeringen of burgemeesters van steden. Zij worden door de Raad aangesteld voor vijf jaar op basis van de voorstellen van elk land. Hun aantal vormt een weerslag van de nationale bevolkingen. De voorzitter en de leden van het Bureau van het Comité worden voor een termijn van tweeënhalf jaar benoemd door de leden.

Om goed contact te houden met de kiezers en vertegenwoordigde steden, regio´s en gebiedsdelen, wonen en werken de leden van het Comité van de Regio’s in hun thuisland. Zes maal per jaar komen zij naar Brussel om deel te nemen aan de plenaire vergadering van het Comité. Zij doen ook dienst als leden van de diverse commissies van het Comité, die werkzaam zijn op zes beleidsgebieden:

 • territoriaal cohesiebeleid;
 • economisch en sociaal beleid;
 • milieu, klimaatverandering en energie;
 • onderwijs, jeugd, cultuur en onderzoek;
 • burgerschap, bestuur, institutionele en buitenlandse zaken;
 • natuurlijke hulpbronnen.

Deze commissies stellen conceptadviezen op met standpunten vóór en tegen een bepaald onderwerp. Nadat de tekst is aangenomen in de plenaire vergadering van het Comité, wordt deze verstuurd naar de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers.

Het Comité moet worden geraadpleegd zodra er wetgeving wordt voorgesteld die van invloed is op het regionale of lokale leven. Daarnaast kunnen de instellingen het Comité echter ook raadplegen wanneer zij dat passend achten. Het Comité ondersteunt de drie fundamentele beginselen van subsidiariteit, nabijheid en partnerschap.