Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Evenredigheid

Het evenredigheidsbeginsel betreft de manier waarop de Europese Unie haar bevoegdheden uitoefent. Het beginsel werkt op dezelfde manier als het subsidiariteitsbeginsel. Het evenredigheidsbeginsel betekent dat de EU voor de verwezenlijking van haar doelstellingen alleen die acties onderneemt die nodig zijn, en niets meer dan dat. Het beginsel is vervat in artikel 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat als volgt luidt: „Krachtens het evenredigheidsbeginsel gaan de inhoud en de vorm van het optreden van de Unie niet verder dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken.”

Deze benadering voor verantwoordelijkheid en besluitvorming wordt evenzo toegepast binnen het cohesiebeleid. Zo worden de subsidiabiliteitsregels grotendeels op nationaal en niet op EU-niveau bepaald.