Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Programmering

De programmering betreft het administratieve mechanisme dat is gehanteerd om de doelstellingen van de Europese structuur- en investeringsfondsen na te streven. Meerjarige programma´s – ook wel operationele programma´s genoemd – waarborgen de consistentie en de continuïteit over een zevenjarige periode. Programma´s hebben betrekking op specifieke geografische gebieden op internationaal, nationaal of subnationaal niveau, afhankelijk van de bestaande bestuursregelingen. Programmadoelstellingen zijn onder meer het vastleggen van strategische prioriteiten en indicatieve acties, het afbakenen van financiële toewijzingen en het opsommen van de beheers- en controlesystemen. De huidige programmeringsperiode loopt van 2014 tot en met 2020.