Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Betalingen

Bij de verdeling van de structuur- en investeringsgelden van de EU onder de operationele programma´s die lopen tussen 2014 en 2020, kan de Commissie gebruikmaken van drie soorten betalingen:

 • Voorfinancieringsbetalingen. Deze betalingen worden tussen 2014 en 2016 gedaan, vanaf het moment dat de Commissie een operationeel programma heeft goedgekeurd. De initiële prefinanciering wordt uitgekeerd in jaarlijkse termijnen van 1 % van het financieringsbedrag voor het operationele programma over de gehele programmeringsperiode. Van 2016 tot en met 2023 wordt een jaarlijkse prefinanciering van 2 % à 3 % van het gehele financieringsbedrag uitgekeerd.
 • Tussentijdse betalingen. Voordat de eerste tussentijdse betaling wordt gedaan moet de lidstaat eerst de Commissie voorzien van de details over hoe de lidstaat het desbetreffende operationele programma denkt te gaan beheren, certificeren en controleren. Vervolgens moeten er periodiek betalingsaanvragen worden ingediend bij de Commissie, die dan de vervolgbetalingen zal vrijgeven. In het geval van ernstige gebreken of onregelmatigheden in het beheer van het operationele programma, kunnen de tussentijdse betalingen worden opgeschort totdat er maatregelen zijn getroffen om deze problemen te verhelpen.
 • Betaling van het eindsaldo. Om de eindbetaling van de Commissie te ontvangen moet de lidstaat voor elk operationeel programma een definitieve uitgavenstaat en een eindverslag over de uitvoering indienen.

Meer informatie