Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerschapsovereenkomst (PO)

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 heeft elke lidstaat in overleg met de Europese Commissie een partnerschapsovereenkomst (PO) opgesteld. Dit is een referentiedocument voor het programmeren van maatregelen die steun krijgen van de structuur- en investeringsfondsen. De PO koppelt al deze maatregelen aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor groei. In de PO staan de door de desbetreffende lidstaat geselecteerde strategische en investeringsprioriteiten omschreven en is een lijst opgenomen met de uit te voeren nationale en regionale operationele programma´s (OP´s), evenals een indicatieve jaarlijkse financiële toewijzing voor elk OP.