Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

N+2

N+2 heeft betrekking op de financieringsvoorschriften voor de jaarlijkse toewijzing van middelen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Indien de desbetreffende financiering op de gestelde datum nog niet is uitgegeven, kan de Commissie de toekomstige toewijzingen uit de begroting 'vrijmaken'. Er vindt automatische vrijmaking plaats als de middelen nog niet zijn besteed of als de aanvragen voor betaling nog niet zijn gedaan tegen het einde van het tweede jaar (N+2).

Meer informatie