Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Toezichtcomité

De lidstaten zijn verplicht om een toezichtcomité in te stellen, dat erop toeziet dat de operationele programma´s (OP´s) die gebruikmaken van financiering uit de Europese structuur en investeringsfondsen juist worden uitgevoerd. Deze comités worden voorgezeten door de desbetreffende lidstaat (of beheersinstantie); in de comités nemen onder andere regionale, financiële en sociale partners zitting.

De belangrijkste taken van een toezichtcomité zijn:

 • beoordeling van de effectiviteit en de kwaliteit van de OP´s;
 • goedkeuring van de criteria voor financiering bij elk OP;
 • opstelling van periodieke verslagen van de OP´s en hun voortgang bij de verwezenlijking van specifieke doelstellingen;
 • beoordeling van de uitvoeringsresultaten teneinde te kijken of die doelstellingen worden bereikt;
 • waar nodig, voorstelling van herzieningen aan OP´s, met inbegrip van wijzigingen ten aanzien van hun financieel beheer.

Meer informatie