Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Beheersinstantie

Een beheersinstantie is, onder de auspiciën van het EU-cohesiebeleid voor 2014-2020, verantwoordelijk voor het doelmatige beheer en de efficiënte uitvoering van een operationeel programma.

Een beheersinstantie kan een nationaal ministerie, een regionale overheid, een lokale raad of een ander publiek of privaat orgaan zijn, en is daartoe aangesteld en goedgekeurd door een lidstaat. Beheersinstanties worden geacht hun werk te verrichten overeenkomstig de beginselen van gezond financieel beheer.

De beheersinstantie moet voor elk operationeel programma op uiterlijk 31 mei van ieder jaar een jaarlijks uitvoeringsverslag indienen bij de Commissie. Overige taken van de beheersinstantie zijn onder meer:

 • ervoor zorgen dat de voor financiering geselecteerde activiteiten overeenstemmen met de criteria van het operationeel programma;
 • controleren of de gecofinancierde producten en diensten op efficiënte wijze en conform de EU- en nationale voorschriften worden geleverd;
 • vastleggen en opslaan van documentatie en ervoor zorgen dat er een grondig controlespoor aanwezig is;
 • ervoor zorgen dat de prestaties van een operationeel programma naar behoren worden geëvalueerd.

Meer informatie