Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Instrument voor pretoetredingssteun (IPA)

Het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA) is door de EU in het leven geroepen om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te ondersteunen.

Het IPA bestaat sinds 2007 en dient ter vervanging van een reeks eerdere pretoetredingsprogramma´s van de EU, zoals PHARE, ISPA, SAPARD en CARDS, en dient tevens als een financieel instrument voor Turkije.

In de periode 2014-2020 wordt er meer dan 11 miljard EUR beschikbaar gesteld via het IPA. Dit bedrag wordt uitgegeven op vijf beleidterreinen:

 • steun bij de omschakeling en institutionele opbouw;
 • sociaal-economische en regionale ontwikkeling;
 • ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen;
 • landbouw en plattelandsontwikkeling;
 • regionale en territoriale samenwerking.

Zowel de kandidaat-lidstaten (Turkije, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië) als de potentiële kandidaat-lidstaten (Albanië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo op grond van resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad) kunnen via het IPA financiering aanvragen.

De IPA-steun wordt geboden aan de hand van meerjarige programma´s, waarvoor nationale strategische documenten vereist zijn: voor elke begunstigde specifieke documenten inzake de strategische planning. Aan de hand van deze regeling worden de kandidaat-lidstaten voorbereid op het beheer van de Europese fondsen die ze zullen ontvangen nadat ze het EU-lidmaatschap hebben verworven, waaronder de fondsen in het kader van het regionaal beleid 2014-2020.