Woordenlijst

Extra tools

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Interregionale samenwerking

Interregionale samenwerking is erop gericht de regionale ontwikkeling van de EU te verbeteren door overdracht van kennis en uitwisseling van ervaringen tussen regio´s.

Het interregionale samenwerkingsprogramma INTERREG Europa maakt deel uit van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking in het kader van het cohesiebeleid 2014-2020. Het programma heeft tot doel om de doelmatigheid van de beleidsmaatregelen inzake regionale ontwikkeling te verbeteren en bij te dragen aan economische modernisering en een groter concurrentievermogen in Europa.

Het biedt een kader voor samenwerking tussen regionale en lokale partijen in de EU-28, aangevuld met Noorwegen en Zwitserland.

De programma´s worden deels gefinancierd door het EFRO in het kader van het onderdeel interregionale samenwerking van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking:

INTERACT – ondersteuning van goede praktijken en uitwisseling daarvan tussen autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van samenwerkingsprogramma´s;

ESPON – observatorium voor territoriale planning;

URBACT - creatie en ondersteuning van stedelijke netwerken en stedelijke ontwikkeling.